قارانلئقلاردا پارئلتئ
نادانسته هایمان به اندازه کل دنیا و آنچه می دانیم مشتی خاک است.
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


قال رسول الله:
اطلبو العلم من المهد الی اللحد.
زگهواره تا گور دانش بجوی.

«اطلبوا العلم و لو بالصین و هو علم‌ معرفة النفس‌ و منه‌ معرفة الرّب‌»؛
دانش را بیاموزید و لو در چین . این دانش معرفت نفس است که از او معرفت خداوند حاصل می شود.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَة»

كسب علم و دانش بر هر زن و مرد مسلمان واجب است.

مدیر وبلاگ :جواد زارع
نویسندگان


دستگاه عصبی آدمی کامل ترین دستگاه عصبی در بین جانداران می باشد. بخش های اصلی ومرکزی دستگاه عصبی ، مغز ونخاع می باشند که وظیفه تجزیه وتحلیل پیام ها ودادن پاسخ مناسب را برعهده دارد.

1-مخاصلی ترین بخش دستگاه عصبی است ودرداخل جمجمه قرار دارد. مخ دارای دو نیمکره است که ازوسط به هم چسبیده اند . پوشش داخلی مخ درانسان  وبرخی از پستانداران حالت چروک خورده دارد .

 قسمتی از مخ مرکز دریافت محرک های حسی است .

یعنی پیام هایی که ازاندام های حسی مانندچشم ، گوش، بینی ، زبان،پوست به سوی مغز می رود ، به این مراکز می رسد. دراین نقاط چیزهایی را که اندام های حسی مانند صداها، بوها، مزه هاو...  از محیط گرفته اند ، تفسیر وتشخیص داده می شوند .

قسمت دیگری از مخ مخصوص به حرکت در آوردن اندام ها است .یعنی مخ از این قسمت به عضلات مختلف بدن ، از جمله دست وپا فرمان می دهد که چه نوع عکس العملی  در برابر هر محرک ویژه نشان دهند .پس دستور همه یحرکات ارادی بدن  ما  مربوط به این قسمت از مخ می شود . به همین سبب هم است  که مخ را مرکز کارهای ارادی بدن وتصمیم گیری می دانیم. بنا براین جایگاه فکر کردن ، اندیشیدن ، استدلال ، نتیجه گیری، حافظه تصمیم گرفتن ، خاطرات  وخواب دیدن درمخ قرار دارد.

2-مخچهدر زیر مخ قرار دارد ووظیفه اش هماهنگ کردن کار عضلات بدن ومتعادل نگه داشتن بدن است . مخچه با کمک پیام هایی که از گوش وماهیچه ها ومفصل های متحرک دزیافت می کند ، وظیفه اش را به صورت غیر ارادی انجام می دهد.

3-بصل النخاع ( ساقه مغز) : درزیر مخچه وبالای نخاع قسمتی به نام بصل النخاع (ساقه ی مغز) واقع شده است که کارهای غیر ارادی بدن نظیر ضربان قلب ،تنفس وبرخی اعمال گوارشی را کنترل می کند

نخاع :

نخاع از تعدادزیادی رشته های عصبی تشکیل شده است . این رشته ها درون مهره های کمر جای گرفته وبه ساقه ی مغز متصل است .نخاع مرکز کنترل اعمال انعکاسی است.

اعمال انعکاسی اعمالی هستند که به طورخودبه خود صورت می گیرندوهیچ گاه آنهارایاد نمی گیریم ویافراموش نمی کنیم . زمانی که دست شما به جسم داغی برخورد می کند به سرعت دست خود را به عقب می کشید .این عمل درکنترل نخاع است . عطسه، سرفه ، پلک زدن ، خمیازه، تغییر قطرمردمک ، ترشح بزاق مثال هایی ازاعمال انعکاسی هستند.

رشته های عصبی :

رشته های عصبی بر خلاف سیم های برق وتلفن به هم وصل نیستند، بلکه بین آنها فاصله های کمی وجوددارد . پیام ها درطول سلول عصبی به صورت الکتریکی منتقل می گردند. امادرفاصله ها، پیامها ازطریق مواد شیمیایی منتقل می شوند. پیام های عصبی به صورت یک طرفه دررشته های عصبی منتقل می شوند.مثلا یک رشته ی عصب پیام خودرابه مغز می آورد ویک رشته عصب دیگر پاسخ مغز را به اندام می آورد.

حس بینایی

بینایی مهم ترین حس آدمی است، زیرا بیش از80درصد اطلاعاتی که ازمحیط اطراف به دست می آوریم ،ازراه حس بینایی است.

ساختمان چشم

شکل چشم تقریباکروی است ودیواره ی این کره راسه لایه به این ترتیب تشکیل داده است.

1-صلبیه: لایه ی خارجی یاصلبیه، که پرده ای سخت ، ضخیم وسفید رنگ است. این پرده وظیفه ی محافظت ازبخش های داخلی چشم رابرعهده دارد.صلبیه درقسمت جلو ،برجسته تروشفاف تر می شودوقرنیه را به وجود می آورد.نوراز قرنیه واردچشم می شود.

2-مشیمیه : درزیر پرده ی صلبیه ، لایه ای تیره رنگ به نام مشیمیه وجود دارد. تیرگی این لایه مانع انعکاس نوردرداخل کره چشم می شود. درعین حال، تعداد زیادی رگ خونی هم درمشیمیه وجود داردکه وظیفه ی آن غذا دادن به قسمت های مختلف دیواره ی کره ی چشم است. مشیمیه درقسمت جلو تقریبا مسطح می شود وعنبیه را به وجود می آورد که رنگ آن درچشم افراد مختلف متفاوت است دروسط عنبیه ، سوراخ مردمک قرار دارد، مردمک درمقابل نورزیاد، کوچک ودربرابر نورکم ،بزرگ می شودکوچک وبزرگ شدن سوراخ مردمک برعهده ی ماهیچه های موجود درعنبیه است.

درپشت مردمک وپرده ی عنبیه ، عدسی چشم واقع است (ازنوع عدسی محدب) که نوررا روی پرده ی داخلی چشم (لایه ی سوم ، پرده ی شبکیه ) می تاباند دراین حال مانند دوربین عکاسی ، تصویری حقیقی ، کوچک ترومعکوس ازاجسام جلوی چشم ،روی پرده ی شبکیه تشکیل می شود. ماهیچه ها یی ، عدسی چشم رااز هر طرف نگه داشته انداین ماهیچه ها می توانند عدسی راضخیم تر(برای دیدن اجسام نزدیک ) یانازک تر (برای دیدن اجسام دور ) کنند.

3- شبکیه:پرده ی حساس چشم است که تصویر برروی آن می افتد. درشبکیه دو نوع سلول حساس به نور وجوددارد، یکی برای تشخیص نورکم ودیگری برای تشخیص نورزیادورنگ می باشد.

برخی ازعیب های چشم

چشم شما زمانی خوب می بیند که تصویر روی پرده ی حساس پشت آن تشکیل شود . دربعضی افراد محل تصویر کاملا در روی پرده ی حساس چشم قرار نمی گیرد ،بنا براین برای رفع این عیب نیاز است که به چشم پزشک مراجعه نمایند.

1- نزدیک بینی : دربعضی افراد ، تضویر قبل از آن که به پرده ی حساس چشم برسد تشکیل می شود. علت آن است که پشم این افراد ، به جای کره مانند بودن ، تخم مرغی شکل است وعمق زیادی دارد.

نزدیک بینی ،معمولا دراثرزیادی تحدب عدسی (ضخیم بودن بیش ازحد عدسی) چشم ایجاد می شود . دراین حالت تصویر درجلوی شبکیه تشکیل می شود . شخص نزدیک بین اشیای نزدیک را به خوبی می بیند ولی اشیای دوررا به وضوح نمی بیند. نزدیک بینی رابااستفاده از عینک هایی باعدسی فرورفته (مقعر) اصلح می کنندوچشم افرادنزدیک بیناز پشت عینک کوچک ترازحدطبیعی دیده می شود.

2- دوربینی: یکی از عیوب انکساری چشم و به معنی این است که چشم بیمار در دیدن اشیای نزدیک دچار اشکال باشد.

حدود ۲۵٪ افراد جامعه دچار این مشکل می‌شوند و این افراد اشیا دور را بهتر از اشیا نزدیک میبینند.

دوربینی اغلب به دلیل کم بودن تحدب قرنیه چشم یا کوچکتر بودن کرهٔ چشم این افراد نسل به حالت عادی بوده که نقطه کانونی عدسی رویشبکیه قرار نمی‌گیرد و در پشت آن تشکیل می‌شود.وفرد مجبوراست سرش را از اجسام دور کرده تا تصویر روی شبکیه بیفتد

شیوع دوربینی از نزدیک‌بینی کمتر است. دوربینی در اغلب موارد ارثی است. در دوران سالمندی ما بیماری پیرچشمی را داریم که در بعضی موارد با دوربینی اشتباه گرفته می‌شود ولی پیرچشمی هم توانایی دید نزدیک و هم دید دور مختل می‌شود. پیرچشمی به علت کاهش دامنه تطابق در نتیجه تغییرات ناشی از پیری در عدسی چشم رخ می‌دهد. بسیاری از بچه‌ها با دوربینی متولد می‌شوند و بعضی آن را مدتی پس از تولد دچار می‌شوند.

اصلاح دید

اصلاح دید با بکاربردن عینک با عدسی محدب یا همگرا است. گاه از لنز تماسی مثبت نیز استفاده می‌شود. درمان جدیدتر جراحی قرنیه با لیزر است.

شمارهٔ عینک افراد دوربین مثبت است و هرچه چشم ضعیف‌تر باشد شماره بالاتر خواهد بود.

توجه :دانش آموزان عزیز با کلیک بر روی کلمات آبی رنگ می توانید اطلاعات جامعی در مورد همان کلمه از ویکی پدیا بدست آورید

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 24 آذر 1394

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic