قارانلئقلاردا پارئلتئ
نادانسته هایمان به اندازه کل دنیا و آنچه می دانیم مشتی خاک است.
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


قال رسول الله:
اطلبو العلم من المهد الی اللحد.
زگهواره تا گور دانش بجوی.

«اطلبوا العلم و لو بالصین و هو علم‌ معرفة النفس‌ و منه‌ معرفة الرّب‌»؛
دانش را بیاموزید و لو در چین . این دانش معرفت نفس است که از او معرفت خداوند حاصل می شود.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَة»

كسب علم و دانش بر هر زن و مرد مسلمان واجب است.

مدیر وبلاگ :جواد زارع
نویسندگان

جملات بر 4 نوع اند . 1- خبری 2- پرسشی 3- امری ( كه در آن مفهوم ، دستور خواهش ، فرمان ، توصیه و نهی و باز داشتن ) وجود دارد . مانند : درست را بخوان

4- عاطفی : مانند : آرزو ، تعجب ، امید ، نفزین و دعا . مثال : عجب هوای خوبی

راه های شناخت تعداد جمله ها در شعر و نثر :

تعداد فعلهای داده شده + تعداد فعلهای حذف شده + ندا و منادا = تعداد كل جمله

نكته 1 : اصوات مانند ( آفرین – احسنت – هان – افسوس – اندوه – دریغ و ... ) خود به تنهایی یك جمله اند .

مثال : افسوس كه سال تحصیلی رو به پایان است . ( از دو جمله درست شده است )

1- افسوس 2- سال تحصیلی رو به پایان است .

نكته 2 : منادا نیز یك جمله به حساب می آید .

مثال : ای احمد ، بیا اینجا       ( 1- ای احمد 2- بیا اینجا )

تذكر : بعضی اوقات در جمله ی دوم فعل حذف می شود كه باید به عنوان جمله به حساب آورد . مثال : من مامورم و معذور . (در فسمت دوم فعل هستم حذف شده است .) تست

1- عبارت ( خدایا ، یكتای بی همتایی ، بر همه چیز بینایی ، در همه حال دانایی ) چند جمله است ؟      2                       3               4                       5

2- بیت ( توخدای بی شریكی          تو یگانه ای و دانا ) چند جمله است ؟

   1                        2                       3                         4

3- بیت ( تو در آن زمان كه نامی                 زجهان نبود بودی ) چند جمله است ؟

   1                       2                       3                         4

4- عبارت ( خواجه به هولا كو خان گفت : ای خان بزرگ ، تو چرا فرار نمی كنی ؟ تو چرا نمی ترسی ؟ هلاكو گفت : چون از پیش می دانستم .) از چند جمله تشكیل شده است ؟   4                  5                    6                         7

5- بیت ( ای شكم خیره به نانی بساز          تا نكنی پشت به خدمت دو تا ) چند جمله است ؟           1                       2                        3                        4

6- دو بیت زیر از چند جمله درست شده است ؟

حالا كه صبح است و هوا خوش                            حالا كه دیگر تب ندارم

حالم شده شكر خدا خوش                                    جز یادی از دیشب ندارم

    3                    4                     5                          6

7- عبارت ( الهی ، عنایت تو كوه است و فضل تو دریا . كوه كی فرسود و دریا كی

كاست .) چند جمله است ؟           2                       3                     4                   5

8- بیت زیر از چند جمله تشكیل شده است ؟

هان ای دل عبرت بین از دیده عبر كن هان       ایوان مداین را آیینه ی عبرت دان

   2                   3                    4                      5

9- در كدام گزینه جمله ی امری وجود دارد ؟

شب زاسرار علی آگاه است                   دل شب محرم سر ا... است

عشق بازی كه هم آغوش خطر             خفت در خوابگه پیغمبر

دست در دامن مولا زد در                    كه علی بگذر و از ما مگذر

آن دم صبح قیامت تاثیر                       حلقه ی در شد از او دامن گیر

10- عبارت زیر به ترتیب چه نوع جمله هایی هستند ؟

به فكر پدر مریض ات هستی ؟ غذایی برایش ببر . آن روز هیچ كس سراغ كبریت های او را نگرفته بود . چه هوای سردی .

پرسشی – خبری – خبری – عاطفی         پرسشی – امری – خبری – عاطفی

پرسشی – خبری – امری – پرسشی          عاطفی – امری – خبری – پرسشی

11- آخرین جمله ی مصراع ( هر كه این آتش ندارد نیست باد ) از نظر پیام و مفهوم چه نوع جمله ای است ؟

   عاطفی                   امری                 خبری             پرسشی

12- عبارت ( می دانم ، اگر بگویم كه هستم ، می گویید خودمان هم می دانستیم .)

چند جمله دارد ؟            2                  3                     4                      5

13- عبارت ( این همه رفت و آمد ، آن همه شادی و لبخند های رضایتی كه بر لب ها

 می بینید نشانه ی چیست ؟) چند جمله دارد ؟

  1                    2                     3                     4

14- عبارت ( نفس زنان گفتم : سلام ، مش اسدا.... ، بقیّه ی آن كتاب كو ؟ كجاست؟)

چند جمله دارد ؟    2               3                   4                    5

15- عبارت ( چه عزیز و دوست داشتنی اند آنان كه برای آرامش دیگران از آرامش خویش می گذرند ) چند جمله دارد ؟   1                   2                   3                  4

16- كدام جمله در عبارت زیر وجود ندارد ؟

خلیفه گفت : نشانی را درست گفتی ،حال بگو ببینم چند وقت است كه در دجله نان

 می افكنی ؟       امری               خبری                پرسشی                   عاطفی

17- جمله ی ( گوشت تازه برای ساختن بیمارستان !) چه نوع جمله ای است ؟

  عاطفی                     پرسشی               امری                         خبری

18- عبارت ( خبرهایی كه همه عجیب و شگفت انگیزند گاه از كشف یك ستاره گزارش می دهند و گاه از اعماق اقیانوسها و دریاها ، گاهی نیز نتیجه ی موفّقیّت آمیز یك آزمایش را نشان می دهند .) چند جمله دارد ؟

  1           3             4              5

19- در كدام گزینه فعل امر وجود ندارد ؟

جز او را مدان كردگار سپهر                            برو كار می كن مگو چیست كار

زدانش در بی نیازی بجوی                              زنادان بنالد دل سنگ و كوه

20- در عبارت ( او از این كار بسیار لذّت می برد ، مخصوصا از تمیز كردن قاب هایی كه در آن ها عكسی از باغ و بوستان و دشت و كوهستان بود .) چند جمله به كار رفته است؟    1                2                    3                     4

21- عبارت ( من خوش نویس هستم و یكی از آثارم را برای شما آورده ام . آن را قاب كنید و در دكّانتان بگذارید .) چند جمله است ؟

  2             3          4          5

22- دو بیت زیر از چند جمله تشكیل شده است ؟

بال در بال پرستوهای خوب                      می رسد آخر سوار سبز پوش

جامه ای از عطر نرگس ها به تن                شالی از پروانه ها بر روی دوش

   1                    2                   3                   4

23- عبارت ( ای بی چاره ، در پس ، بیمی نه و در پیش ، امیدی نه ،چرا بگریختی و مادر را رها كردی .) چند جمله است ؟      3                4                  5                  6

24- عبارت ( ایران ما ، هزاران هزار سرباز و سردار چون آریو برزن به خود دیده است ؛مردان و زنانی كه دلاورانه جنگیده اند و از اسلام و ایران دفاع كرده ، با سربلندی و افتخار جان خود را فدا كرده اند .) چند جمله است ؟

3              4                     5                    6

25- عبارت ( اگر ایران نبود ، نه زاگرس بود ، نه اروند ، نه آبیدر ، نه مغان ، نه شوش دانیال (ع) و نه سبلان ) چند جمله است ؟     2               4                6                 7

26- بیت ( ندیدم خوش تر از شعر تو حافظ           به قرآنی كه اندر سینه داری ) چند جمله است ؟

  1                2                   3               4

27- عبارت ( استاد امامی تاب نیاورد و گفت : به به ! به به ! به تو می گویند هنرمند ! من مطمئنّم كه تو یكی از استادان بزرگ نقّاشی خواهی شد .) از چند جمله تشكیل شده است ؟  4                 5                    6                  7

28- در دو بیت زیر چند جمله به كار رفته است ؟

گر از عهد خردیت یاد آمدی                     كه بی چاره بودی در آغوش من

نكردی در این روز بر من جفا                      كه تو شیر مردی و من پیر زن

  2                      3                    4                    5

29- عبارت ( گفت : ای فرزند ، فرمان توراست ولیكن می خواهم كه بدانم در این چه مصلحت است ؟ گفت : تا مصیبت دو نشود ؛ یكی نقصان مایه و دیگر ، شماتت همسایه ) از چند جمله تشكیل شده است ؟    8                    9                   10                     11

30- در دو بیت زیر چند جمله بكار رفته است ؟

بنی آدم اعضای یك پیكرند                      كه در آفرینش ز یك گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار                 دگر عضوها را نماند قرار

 1                3                      4                 5

آرزوی ما پیروزی و موفّقیت شماست .

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 27 آبان 1395

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات