قارانلئقلاردا پارئلتئ
نادانسته هایمان به اندازه کل دنیا و آنچه می دانیم مشتی خاک است.
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


قال رسول الله:
اطلبو العلم من المهد الی اللحد.
زگهواره تا گور دانش بجوی.

«اطلبوا العلم و لو بالصین و هو علم‌ معرفة النفس‌ و منه‌ معرفة الرّب‌»؛
دانش را بیاموزید و لو در چین . این دانش معرفت نفس است که از او معرفت خداوند حاصل می شود.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَة»

كسب علم و دانش بر هر زن و مرد مسلمان واجب است.

مدیر وبلاگ :جواد زارع
نویسندگان
https://t.me/joinchat/CKjktVTp0lYlFe_p3LbmUA
لینک ارتباط بیشتر با گروه هوش  و استعداد تحلیلی زارع
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 5 اسفند 1397

دانش آموز عزیز : نكات زیر را مطالعه و به تستهای مربوطه پاسخ دهید .

ضمیر كلمه ای است كه به جای اسم می نشیند و از تكرار اسم جلو گیری می كند .

مثال : آریو برزن توانست حلقه ی سپاه دشمن را بشكافد . او می خواست خود را زودتر به تخت جمشید برساند .

در مثال بالا ( او ) ضمیر است كه جانشین ( آریو برزن شده است و از تكرار ( آریو برزن ) جلو گیری كرده است .

ضمیر های شخصی بر دو قسم اند .

الف ) ضمیر شخصی پیوسته ( متصل ) كه عبارتند از

اول شخص مفرد = -َ م  ( دفترَم )                   اول شخص جمع = -ِ مان  ( دفترمان)

دوم شخص مفرد = -َ ت ( دفترَت )                دوم شخص جمع = -ِ تان  ( دفترتان )

سوم شخص مفرد = -َ ش ( دفترَش )               سوم شخص جمع = -ِ شان ( دفترشان)

نكته ی مهم : ضمیر های بالا می توانند به صورت مفعول و مضاف الیه هم به كار روند .

مثال 1 :    دفترش را گرفتم = ( -َ  ش ) = مضاف الیه = دفتر او را گرفتم .

مثال 2 :    دیدمش نالان و گریان = ( -َ ش ) = مفعول = او را نالان و گریان دیدم .

ب ) ضمیر های شخصی جدا ( منفصل ) كه عبارتند از :

اول شخص مفرد = من                              اول شخص جمع = ما

دوم شحص مفرد = تو                               دوم شخص جمع = شما

سوم شخص مفرد = او                               سوم شخص جمع = ایشان ( آنها ) ( آنان )

نكته ی مهم : ضمیر های منفصل و جدا می توانند به صورت نهاد – مفعول و مضاف الیه به كار روند .

مثال 1 :      من رضا را دیدم . = من ( نهاد ) می باشد

مثال 2 :     رضا ما را دید . = ما ( مفعول ) می باشد

مثال 3 :     دفتر شما را گرفتم .= شما ( مضاف الیه) می باشد

تست

1- ضمیر های كدام گزینه برای جاهای خالی عبارت زیر ، مناسب هستند ؟

ما مسلمان شده بودیم و .......... نیز هم . پس ای مرد دانا............. با او صحبت كن .

ما – او                 شما – تو                    من – تو                     شما – ایشان

2- در كدام گزینه ، ضمیر وجود ندارد ؟

معاش                 خداش                   مویش                     پاهاش

3- در جمله ی ( علی دیروز شما را در كتابخانه دید .) ضمیر به چه صورت به كار رفته است ؟

نهاد                      مفعول                     مضاف الیه                    قید

4- نقش ضمیر ( ش ) به ترتیب در كدام گزینه آمده است ؟

چون بگرفتش ، دلش بسوخت و بر كنار نهاد وی را .

مفعول – مفعول                                 مضاف الیه – مضاف الیه           

مفعول – مضاف الیه                            نهاد – مضاف الیه

5- در كدام گزینه ضمیر بیشتری وجود دارد ؟

مردم ما غزل های او را می خوانند و به حافظه می سپارند .

شعر او آن قدر روان است كه پس از چند بار خواندن ، در ذهن می نشیند .

در زندگی خود ، به یزد سفر كرد ، امّا زود به شیراز برگشت .

حافظ می گوید : شعر مرا در آسمانها فرشتگان ازبَر می كنند .

6- در كدام بیت ضمیر نهاد است ؟

روز تو یك روز به پایان رسد                  نوبت سرمای زمستان رسد

همچو من ای دوست سرایی بساز           جایگه توش و نوایی بساز

تو به سخن تكیه كنی من به كار             ما هنر اندوخته ایم و تو عار

گل دو سه روزی است تو را میهمان      می بَرَدَش فتنه ی باد خزان

7- در عبارت ( شما می توانید مرا دوست نداشته باشید .) ضمیر ها چه نقشی دارند ؟

نهاد – مفعول        مفعول – نهاد            نهاد – نهاد            مفعول – مفعول

8- در عبارت ( هزارها سال از زندگی ام می گذرد ولی بسیار جوانم .) ضمیر به چه صورتی به كار رفته است ؟

مضاف الیه                 مفعول                    نهاد                    قید

9- در عبارت ( جوان با دست ، به شتر اشاره كرد و جواب داد : پیشِ او بروید .) ضمیر چه نقشی دارد ؟

نهاد                  مفعول                  مضاف الیه                    قید

10- در جمله ی ( پس از گذشت قرن ها ، هنوز فراموششان نكرده ایم .) ضمیر چه صورتی دارد ؟

نهاد                مضاف الیه                 مفعول                 قید

11- در جمله ی ( او از نگاه كردن به این عكس های زیبا لذّت می برد .) ضمیر به چه صورتی به كار رفته است ؟

نهاد                  مفعول                    مضاف الیه              منادا

12- در كدام بیت ضمیر وجود ندارد ؟

چو فرزند را دید مویش سپید                    بشد از جهان یكسره نا امید

مگوی اندُه خویش با دشمنان                    كه لا حول گویند شادی كنان

باغبان هم باغبان نوبهار                              بر سر هر شاخه ای گل می زند

13- در عبارت ( من تو را نخواهم و نه ، دین تو را .)  ضمیر های مشخس شده به ترتیب به چه صورتی به كار رفته اند ؟

نهاد – مفعول – مفعول                               نهاد – مفعول – مضاف الیه

نهاد – مضاف الیه – مضاف الیه                    نهاد – مضاف الیه – مفعول

14- در جمله ی ( ایران ما ، هزاران هزار سربازو سردار چون آریو برزن ، پرورش داده است .) ضمیر به چه صورتی به كار رفته است ؟

مضاف الیه                مفعول                  نهاد                      قید

15- در عبارت ( من به این زمین آمده ام و از اوضاع این نواحی آگاهی دارم . راهی را می شناسم كه سپاهِ تو را به بالای كوه می رساند .) چند ضمیر وجود دارد ؟

 1                      2                    3                       4

16- در كدام گزینه ، ضمیر شخصی وجود ندارد ؟

من می دانم چه خواهد شد .

راستی شما هم خبر داشتید كه نصف جهان در اصفهان است .

آیا تو به شهر های زیبای ایران سفر كرده ای ؟

او شاعر بزرگ ، در میان شهر شیراز آرمیده است .

17- ضمیر در بیت ( دهكده ی ما ولی             در دل یك قاب بود ) به چه صورتی به كار رفته است ؟

مضاف الیه                  مفعول                 نهاد                   قید

18- در عبارت ( هم اكنون نیز در بسیاری از كشور های جهان ، حافظ و شعر او را می شناسند و او را ستایش می كنند .) ضمیر ها به چه صورت هایی به كار رفته اند ؟

مضاف الیه – مفعول                                     مضاف الیه – مضاف الیه

مفعول – مفعول                                           مفعول – مضاف الیه

19- فعل كدام گزینه ، به ضمیر سوم شخص جمع اشاره دارد ؟

بدان جای ، سیمرغ را لانه بود                          كه آن خانه از خلق بیگانه بود

نهاد ند بر كوه و گشتند باز                                 بر آمد بر این ، روزگاری دراز

پدر مِهر بُبرید و بِفكند خوار                               جفا كرد بر كودك شیر خوار

چه گویم كه این بچّه دیو كیست                   پلنگ دو رنگ است یا خود پری است

20- در عبارت ( چون برزویه و همراهان او به هند رسیدند به راهنمایی هندیان به كوه های بسیاری رفتند .) ضمیر به چه صورت به كار رفته است ؟

نهاد                       مضاف الیه                مفعول                   منادا

                                                                                                          موفق باشید/

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 27 آبان 1395

نهاد :                 كلمه یا كلماتی است كه در باره ی آن خبری را می دهیم .

گزاره :               خبری است كه در باره ی نهاد داده می شود .

نكته 1 :

 نهاد همیشه در اول جمله قرار نمی گیرد گاهی در بین گزاره قرار می گیرد امّا در شعر به دلیل موزون بودن آن نهاد معمولا بعد از فعل قرار می گیرد .

مثال : دگر عضو ها را نماند قرار        ( در این جا « قرار » نهاد می باشد )

نكته 2 :

گاهی نیز نهاد در جمله یا شعر حذف شده و در جمله نمی آید .

مثال : كزان سنگ خارا رهی بر گشود    ( در این جا « چشمه » كه نهاد می باشد حذف شده است )

تذكر : فعل همیشه در قسمت گزاره قرار می گیرد .

راه شناخت نهاد :

به اول فعل ( چه چیزی ) یا ( چه كسی ) اضافه می كنیم و نهاد را پیدا می كنیم .

علی به كتابخانه رفت . = چه كسی به كتابخانه رفت = علی = نهاد

توجه : نهاد با فعل باید مطابقت داشته باشد . یعنی با نهاد جمع ، فعل به صورت جمع و با نهاد مفرد فعل به صورت مفرد می آید .

مثال : علی به مدرسه رسید .                       بچّه ها به مدرسه رسیدند .

استثنا :

1-برای احترام می توان برای نهاد مفرد فعل جمع آورد .

مثال : آقای مدیر به دانش آموزان گفتند .

2- برای نهاد غیر جاندار جمع ، فعل هم به صورت مفرد و هم به صورت جمع می تواند بیاید .

مثال :چوب ها شكست .                   چوب ها شكستند .

1-در جان بخشی به اشیا باید نهاد با فعل مطابقت داشته باشد .

مثال : سبزه ها در باغ روییدند = اگر بگوییم می روید غلط است.

تست

1- در جمله ی( من با شما دانش آموزان دوست هستم ) نهاد چیست ؟

من                            شما                   دانش آموزان                     دوست هستم

2- در بیت ( شب و روز و كوه و دریا         همه را تو آفریدی ) نهاد چیست ؟

 شب و روز                 تو                شب و روز و كوه دریا                    همه را

3- در مصراع ( جدا شد یكی چشمه از كوهسار ) نهاد چیست ؟

كوهسار                          جدا شد                          یكی                             یكی چشمه      

4- در بیت ( در بسته ی جهان را            به جهانیان گشودی ) گزاره چیست ؟

به جهانیان گشودی                                                    گشودی      

 در بسته ی جهان را به جهانیان گشودی                        تو

5- در بیت ( در بسته ی جهان را          به جهانیان گشودی ) نهاد چیست ؟

در بسته ی جهان را                   جهانیان             گشودی                 نهاد حذف شده است

6- در عبارت ( در زمانهای قدیم ، خان ظالمی زندگی می كرد كه با لشكر زیادی به هر شهر و آبادی هجوم می برد. ) نهاد چیست ؟

خان ظالمی                  لشكر زیادی                زمان های قدیم                     شهر و آبادی

7- در كدام گزینه گزاره بر نهاد مقدم است ؟

وقتی كه خیلی تند شد تب                                چشمم به سوی آسمان است

چیزی از این یك نیست بهتر                           خورشید خوب و مهربان است

8- در كدام گزینه نهاد حذف شده است ؟

شود سهل پیش تو دشوارها                         كز آن سنگ خارا رهی بر گشود

گرت پایداری است در كارها                       نشد چشمه از پاسخ سنگ سرد

9- در كدام گزینه رضا به عنوان نهاد به كار نرفته است ؟

رضا هم چیز زیادی نمی دانست                      با دوستش رضا مشورت كرد

پدر رضا لبخندی زد                                    رضا و امین خود را دردنیای دیگری می دیدند

10- در كدام مصراع جای نهاد و گزاره عوض شده است ؟

آشنایی نمی توانی دید                             قدر عمر عزیز را دریاب

با تو امّا رفیق همراهی                              مختصر می شود مسیر زمان

11- با توجه به جمله ی ( سردار لشكری كه با تدبیر ، عقب نشینی می كند و سپاه خود را محفوظ می دارد ، شجاع است .)  نهاد چیست ؟

خود                         شجاع                            سردار لشكر                     سپاه خود        

12- در كدام جمله نهاد در آغاز جمله قرار نگرفته است ؟

شجاعت تنها در میدان جنگ نیست

تصمیم گیری به جا و پذیرش تلخی ها به شجاعت نیازمندند .

گاه كاری را آغاز می كنیم و شكست می خوریم  .

انسانهای گذشته به شجاعت بدنی بسیار احتیاج داشتند .

13- در كدام گزینه كلمه ی شجاع نهاد است ؟

آن كه خود را از جاهای نا امن دور می كند ، شجاع و دلیر خوانده می شود .

شجاع كسی است كه در برابر مرگ دست و پای خود را گم نكند .

سربازی كه در صحنه ی نبرد وظیفه ی خود را انجام می دهد شجاع است .

انسان شجاع در شعله های آتش فرو نمی رود و جان خود را به خطر نمی اندازد .

14- در كدام گزینه نهاد در آغاز جمله قرار گرفته است ؟

چه خوب و صبورند مردان و زنانی كه از خواب شیرین چشم می پوشند .

چه عزیز و محبوب اند دست هایی كه مهربانی می شناسند .

در دورترین نقاط كشورمان ، مردانی هستند كه به پاسداری مشغول اند .

چه بسیار مردان و زنان گم نامی كه عاشقانه تلاش می كنند و برای پیشرفت كشور می كوشند.

15- نهاد عبارت( بهتر است اول بیمارستان ساخته شود ،وقت كباب خوردن هم می رسد ) چیست ؟  

               بیمارستان                بهتر                    كباب خوردن             اول           

16- در كدام گزینه ، نهاد در اول جمله قرار نگرفته است ؟

بعضی از گوشت ها خشكیده و بعضی فاسد و بد بو شده بودند .

طبیب با خون سردی به تكّه های گوشت ، نگاهی انداخت و آن ها را بویید .

او محمّد بن زكریای رازی ، پزشك و دانشمند بلند آوازه ی ایرانی بود .

قرار بود بیمارستانی بزرگ و مجهّز در شهر ساخته شود .

17- در كدام گزینه وا‍ژه ی ( درخت ) نهاد نیست ؟

درخت ساج بنشان .                                        درخت ساج به چهل سال تمام شود

صبر می كرد كه با ایشان تا درخت برسید .     پس چون آن درخت ساج برسید

18- در كدام بیت ، گزاره بر نهاد مقدم نشده است ؟

مرغ های خسته و پر بسته هم                          از میان پرده ها پر می كشند

بال در بال پرستوهای خوب                             می رسد آخر سوار سبز پوش

در فضای باغ ها پر می شود                             باز هم فوّاره ی گنجشك ها

باز می پیچد میان خانه ها                                بوی اسفند و گلاب و بوی عود

19- در كدام گزینه مورچه ها نهاد نیست ؟

رئیس مورچه ها ، از آمده لشكر سلیمان آگاهی یافت .

مورچه های ضعیف باید به پناهگاه خودشان بروند .

من این حرف را زدم كه مورچه ها زودتر اطاعت كنند .

در آن بیابان سوزان مورچه ها با زحمت به كار مشغول بودند .

20- در كدام بیت ، نهاد ، در مصراع دوم آمده است ؟

باغبان هم ، باغبان نو بهار                            بر سر هر شاخه ای گل می زند

تا می آید ، پرده ها از خانه ها                    باز توی كوچه ها سر می كشند

هر كجا سرگرم صحبت می شوند               شاخه ها در باره ی گنجشك ها

مرغ های خسته و پر بسته هم                      از میان پرده ها پر می كشند

21- با توجه به عبارت ( وقتی كه شب از نیمه گذشت و تاریكی بر همه جا سایه افكند ، اسكندر در حالیكه قسمتی از سپاه خود را در جلگه باقی گذاشته بود ، در راهی كه اسیر نشان داده بود ، شروع به پیشروی كرد .) كدام گزینه نهاد نیست ؟

شب                           تاریكی                     شروع                          اسیر

22- در كدام گزینه نهاد وجود ندارد ؟

اندكی آن سوتر در شرق ، اگر نگین فیروزه ای هامون نبود ، چه می شد .

حوصله ی گسترده ی مدم ایران را ، امروز ، از كویر های گسترده ی ایران می توان فهمید

راستی حیف نبود این همه شور و ذوق و زیبایی از جهان و جهانیان دریغ می شد .

شیرازی كه سرشار از باغ های خرّم و نارنجستان های دل رباست .

23- در كدام بیت ، كلمه ی مشخص شده ، نهاد نیست ؟

جنگل وارونه نیز                        سبز شده زیر آب

سر زده از سنگ سرد                 آتش آلاله ها

دهكده ی ما ولی                      در دل یك قاب بود 

بر سر هر صخره ای                   بازی بزغاله ها

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 27 آبان 1395

جملات بر 4 نوع اند . 1- خبری 2- پرسشی 3- امری ( كه در آن مفهوم ، دستور خواهش ، فرمان ، توصیه و نهی و باز داشتن ) وجود دارد . مانند : درست را بخوان

4- عاطفی : مانند : آرزو ، تعجب ، امید ، نفزین و دعا . مثال : عجب هوای خوبی

راه های شناخت تعداد جمله ها در شعر و نثر :

تعداد فعلهای داده شده + تعداد فعلهای حذف شده + ندا و منادا = تعداد كل جمله

نكته 1 : اصوات مانند ( آفرین – احسنت – هان – افسوس – اندوه – دریغ و ... ) خود به تنهایی یك جمله اند .

مثال : افسوس كه سال تحصیلی رو به پایان است . ( از دو جمله درست شده است )

1- افسوس 2- سال تحصیلی رو به پایان است .

نكته 2 : منادا نیز یك جمله به حساب می آید .

مثال : ای احمد ، بیا اینجا       ( 1- ای احمد 2- بیا اینجا )

تذكر : بعضی اوقات در جمله ی دوم فعل حذف می شود كه باید به عنوان جمله به حساب آورد . مثال : من مامورم و معذور . (در فسمت دوم فعل هستم حذف شده است .) تست

1- عبارت ( خدایا ، یكتای بی همتایی ، بر همه چیز بینایی ، در همه حال دانایی ) چند جمله است ؟      2                       3               4                       5

2- بیت ( توخدای بی شریكی          تو یگانه ای و دانا ) چند جمله است ؟

   1                        2                       3                         4

3- بیت ( تو در آن زمان كه نامی                 زجهان نبود بودی ) چند جمله است ؟

   1                       2                       3                         4

4- عبارت ( خواجه به هولا كو خان گفت : ای خان بزرگ ، تو چرا فرار نمی كنی ؟ تو چرا نمی ترسی ؟ هلاكو گفت : چون از پیش می دانستم .) از چند جمله تشكیل شده است ؟   4                  5                    6                         7

5- بیت ( ای شكم خیره به نانی بساز          تا نكنی پشت به خدمت دو تا ) چند جمله است ؟           1                       2                        3                        4

6- دو بیت زیر از چند جمله درست شده است ؟

حالا كه صبح است و هوا خوش                            حالا كه دیگر تب ندارم

حالم شده شكر خدا خوش                                    جز یادی از دیشب ندارم

    3                    4                     5                          6

7- عبارت ( الهی ، عنایت تو كوه است و فضل تو دریا . كوه كی فرسود و دریا كی

كاست .) چند جمله است ؟           2                       3                     4                   5

8- بیت زیر از چند جمله تشكیل شده است ؟

هان ای دل عبرت بین از دیده عبر كن هان       ایوان مداین را آیینه ی عبرت دان

   2                   3                    4                      5

9- در كدام گزینه جمله ی امری وجود دارد ؟

شب زاسرار علی آگاه است                   دل شب محرم سر ا... است

عشق بازی كه هم آغوش خطر             خفت در خوابگه پیغمبر

دست در دامن مولا زد در                    كه علی بگذر و از ما مگذر

آن دم صبح قیامت تاثیر                       حلقه ی در شد از او دامن گیر

10- عبارت زیر به ترتیب چه نوع جمله هایی هستند ؟

به فكر پدر مریض ات هستی ؟ غذایی برایش ببر . آن روز هیچ كس سراغ كبریت های او را نگرفته بود . چه هوای سردی .

پرسشی – خبری – خبری – عاطفی         پرسشی – امری – خبری – عاطفی

پرسشی – خبری – امری – پرسشی          عاطفی – امری – خبری – پرسشی

11- آخرین جمله ی مصراع ( هر كه این آتش ندارد نیست باد ) از نظر پیام و مفهوم چه نوع جمله ای است ؟

   عاطفی                   امری                 خبری             پرسشی

12- عبارت ( می دانم ، اگر بگویم كه هستم ، می گویید خودمان هم می دانستیم .)

چند جمله دارد ؟            2                  3                     4                      5

13- عبارت ( این همه رفت و آمد ، آن همه شادی و لبخند های رضایتی كه بر لب ها

 می بینید نشانه ی چیست ؟) چند جمله دارد ؟

  1                    2                     3                     4

14- عبارت ( نفس زنان گفتم : سلام ، مش اسدا.... ، بقیّه ی آن كتاب كو ؟ كجاست؟)

چند جمله دارد ؟    2               3                   4                    5

15- عبارت ( چه عزیز و دوست داشتنی اند آنان كه برای آرامش دیگران از آرامش خویش می گذرند ) چند جمله دارد ؟   1                   2                   3                  4

16- كدام جمله در عبارت زیر وجود ندارد ؟

خلیفه گفت : نشانی را درست گفتی ،حال بگو ببینم چند وقت است كه در دجله نان

 می افكنی ؟       امری               خبری                پرسشی                   عاطفی

17- جمله ی ( گوشت تازه برای ساختن بیمارستان !) چه نوع جمله ای است ؟

  عاطفی                     پرسشی               امری                         خبری

18- عبارت ( خبرهایی كه همه عجیب و شگفت انگیزند گاه از كشف یك ستاره گزارش می دهند و گاه از اعماق اقیانوسها و دریاها ، گاهی نیز نتیجه ی موفّقیّت آمیز یك آزمایش را نشان می دهند .) چند جمله دارد ؟

  1           3             4              5

19- در كدام گزینه فعل امر وجود ندارد ؟

جز او را مدان كردگار سپهر                            برو كار می كن مگو چیست كار

زدانش در بی نیازی بجوی                              زنادان بنالد دل سنگ و كوه

20- در عبارت ( او از این كار بسیار لذّت می برد ، مخصوصا از تمیز كردن قاب هایی كه در آن ها عكسی از باغ و بوستان و دشت و كوهستان بود .) چند جمله به كار رفته است؟    1                2                    3                     4

21- عبارت ( من خوش نویس هستم و یكی از آثارم را برای شما آورده ام . آن را قاب كنید و در دكّانتان بگذارید .) چند جمله است ؟

  2             3          4          5

22- دو بیت زیر از چند جمله تشكیل شده است ؟

بال در بال پرستوهای خوب                      می رسد آخر سوار سبز پوش

جامه ای از عطر نرگس ها به تن                شالی از پروانه ها بر روی دوش

   1                    2                   3                   4

23- عبارت ( ای بی چاره ، در پس ، بیمی نه و در پیش ، امیدی نه ،چرا بگریختی و مادر را رها كردی .) چند جمله است ؟      3                4                  5                  6

24- عبارت ( ایران ما ، هزاران هزار سرباز و سردار چون آریو برزن به خود دیده است ؛مردان و زنانی كه دلاورانه جنگیده اند و از اسلام و ایران دفاع كرده ، با سربلندی و افتخار جان خود را فدا كرده اند .) چند جمله است ؟

3              4                     5                    6

25- عبارت ( اگر ایران نبود ، نه زاگرس بود ، نه اروند ، نه آبیدر ، نه مغان ، نه شوش دانیال (ع) و نه سبلان ) چند جمله است ؟     2               4                6                 7

26- بیت ( ندیدم خوش تر از شعر تو حافظ           به قرآنی كه اندر سینه داری ) چند جمله است ؟

  1                2                   3               4

27- عبارت ( استاد امامی تاب نیاورد و گفت : به به ! به به ! به تو می گویند هنرمند ! من مطمئنّم كه تو یكی از استادان بزرگ نقّاشی خواهی شد .) از چند جمله تشكیل شده است ؟  4                 5                    6                  7

28- در دو بیت زیر چند جمله به كار رفته است ؟

گر از عهد خردیت یاد آمدی                     كه بی چاره بودی در آغوش من

نكردی در این روز بر من جفا                      كه تو شیر مردی و من پیر زن

  2                      3                    4                    5

29- عبارت ( گفت : ای فرزند ، فرمان توراست ولیكن می خواهم كه بدانم در این چه مصلحت است ؟ گفت : تا مصیبت دو نشود ؛ یكی نقصان مایه و دیگر ، شماتت همسایه ) از چند جمله تشكیل شده است ؟    8                    9                   10                     11

30- در دو بیت زیر چند جمله بكار رفته است ؟

بنی آدم اعضای یك پیكرند                      كه در آفرینش ز یك گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار                 دگر عضوها را نماند قرار

 1                3                      4                 5

آرزوی ما پیروزی و موفّقیت شماست .

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 27 آبان 1395

پیشوند ها ی مشهور :

1- ( ب ) قبل از اسم می آید و صفت می سازد .

مانند : بخرد – بهوش – بجا 

2- ( نا) قبل از اسم می آید و صفت می سازد .

مانند : ناسپاس – ناشكر -   

3- ( هم ) همراه اسم می آید  و صفت می سازد .

مانند : همراه ،همكار، همدل

4- ( با ) قبل از اسم می آید و صفت می سازد .مانند : 

باخرد – باهنر –  با هوش

5- ( باز ) قبل از فعل می آید .  مانند : باز آمد – باز گشت – باز شناخت 

6- ( بر ) قبل از فعل می آید .

مانند : بر آمد ( بالا آمد ) – بر داشت – بر خورد – بر گشت 

7- ( فرو ) قبل از فعل می آید .

مانند : فرو رفت – فرو نشست – فرو خورد – فرو می ریخت 

تست

1- كدام یك از كلمات زیر با ( انگیز ) تر كیب نمی شود ؟

دل                             سِحر                      شور                       ملال 

2- كدام یك از فعل های زیر با پیشوند ( فرو ) همراه نمی شود ؟

رفت                         نشست                        خورد                   دید

3- همه ی گزینه ها با نشانه ی ( -َ نده ) همراه می شود به جز 

نیاز                    نویس                        روی                           جوی 

4- پسوند كدام كلمه با بقیه تفاوت دارد ؟

ایستگاه                 آن گاه                 دانشگاه                  خوابگاه 

5- پسوند كدام كلمه با بقیه فرق دارد ؟

پرورشگاه             توقفگاه                     صبحگاه                   درگاه 

6-- در كدام واژه پسوند بیشتری به كار رفته است ؟

دانش سرا                 دانشگاه                  دانشمند            هنرمندانه تر

7- پیشوند ( باز ) با كدام یك از فعل های زیر همراه نمی شود ؟

گشت                  داشت                  پرسید                         كاشت 

8- ساختمان كدام كلمه با بقیه فرق دارد ؟

بینا                      دانا                       گیرا                    گرما 

9- ساخت واژه های كدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟

چشمه – لبه          دسته – شاخه          تیغه – ریشه            خانه – نامه

10- همه ی واژه ها ساخت یكسانی دارند به جز ...

داننده               شرمنده                پذیرنده                    شنونده 

11- به كدام یك از كلمه های زیر نشانه ی ( - َ نده ) می توان افزود 

راز                    كاش                          نیاز                    جوی 

12- در عبارت زیر چند پسوند به كار رفته است ؟

من زبان همه ی دانشمندان و هنر مندان و از همه مهم تر ، پیام رسان پیامبران بزرگم.  

 4               5                6                     8 

13- همه ی گزینه ها از اجزای یكسانی تشكیل شده است به جز ...

سرمازده              دل زده               ماتم زده                جوانه زده

14- كدام كلمه از اجزای بیشتری تشكیل شده است ؟

نامه بر                هماهنگی               ناهماهنگی               ناخواسته 

15- ساخت كدام كلمه با بقیه فرق دارد ؟

عیدانه                        صبحانه                   عصرانه                ترانه

16- كدام گزینه با بقیه تفاوت دارد ؟

رخسار                غم گسار             كوهسار                  چاهسار 

17- ساخت كدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟

ستمگر – رفتگر     اخگر – دیگر     آهنگر – سفالگر    كوزه گر – مسگر 

18- كدام كلمه از اجزای بیشتری تشكیل شده است ؟

پیروی             نیازمند                  كار گاه                 پذیرش 

19- در كدام گزینه پسوند زمان وجود دارد؟

روزان                   دانشمندان                سپاهان            پگاهان 

20- پسوند كدام كلمه با بقیه متفاوت است ؟

باجگاه           گردشگاه              سحر گاه               آسایشگاه 

21- كدام كلمه مثل بقیه نیست ؟

شكیبایی                آسیایی                 كوشایی                  توانایی 

22- در كدام واژه ها پسوند مكان به كار نرفته است ؟

بیمارستان – بوستان                          كشتگاه- آسایشگاه     

شامگاه – سحر گاه                              سپاهان – دیلمان 

23- كدام كلمه با بقیه متفاوت است ؟

چیرگی           بزرگی               علمی                          آموختنی 

24- كدام گزینه از نظر ساخت با بقیه فرق دارد ؟

آمیختگی       جمع آوری         سربلندی                  نگهداری 

25- كدام كلمه با بقیه فرق دارد ؟

طلبكارانه               ابلهانه               عاقلانه                    آگاهانه 

26- كدام واژه با بقیه فرق دارد ؟

كاشانه                عارفانه                زیركانه                       كارانه

27- در كدام گزینه پسوند وجود ندارد ؟

رهگذران               دكّان                جونده                    پُرسان 

28- كدام كلمه از اجزای بیشتری تشكیل شده است ؟

زیباتر                  دیدنی تر           كمك كردن              رهگذران 

29- كدام كلمه ، با بقیه فرق دارد ؟

پذیرفتنی                شایستگی                 خواستنی               گفتنی 

30- كدام گزینه از اجزای بیشتری تشكیل شده است ؟

نیرومند ترین            پهناور                  پایداری              وابستگی 

 

31- در كدام كلمه پسوند وجود ندارد ؟

گلگون                 چیرگی                بی باكانه                   سردار 

32- همه ی كلمه ها از اجزای یكسانی تشكیل شده اند به جز ....

باغچه بان            رنگارنگ                  داروخانه               نگهبانی 

33- كدام كلمه از اجزای بیشتری تشكیل شده است ؟

سرسبز ترین                          ناجوان مرد ترین          

خاطره انگیز ترین                 زیباترین

34- كدام كلمه با بقیه فرق دارد ؟

گرما                        تنها                     پهنا                     درازا

35- در كدام تركیب ، صفت از اجزای بیشتری تشكیل شده است ؟

ابرهای گذران                                  طراحی های هنر مندانه                       

نگاه های تحسین آمیز                        شعر های دل نشین 

-----------------------------------------------

1- در كدام گزینه ( ان ) پایان همه ی واژه ها از نوع نشانه ی جمع است ؟

حكیمان ، وزیران ، پهلوانان ، باران           آنان ، طبیبان ، طالبان ، فارسی زبانان 

استادان ، ایرانیان ، مومنان ، شادمان          عارفان ، دانشمندان ، ایمان ، كودكان 

 

2- در كدام گزینه بن مضارع همه ی فعل ها درست است ؟

ساخته ای : ساز – گفته است : گوی – می دانستم : داش 

نشستی : نش – خوانده اند : خوان – می ماندیم : مان 

می مكید : مك – گذشته است : گذار – فهمیدی : فهم 

گشود : گشای – بر خاستم : برخیز – دیده اند : بین 

 

3- در عبارت زیر كلمه های مشخص شده به چه صورتی به كار رفته اند ؟

كلاس پنجم ( ب ) دانش آموز متین و زیبایی داشت به نام حسنی . مثال های زیبای حسنی همه را خوشحال می كرد . حسنی را همه دوست داشتند و معلم حسنی هم او را بیشتر .

نهاد – نهاد – مفعول – صفت                                     نهاد – مفعول – نهاد – صفت

مضاف الیه – نهاد – مفعول – مضاف الیه                    نهاد – نهاد – مفعول – موصوف

 

4- در عبارت زیر كلمه های مشخص شده به چه صورتی به كار رفته اند ؟

كلاس پنجم ( ب ) دانش آموز بسیار نازنین و عزیزی داشت به نام نامدار همه به نامدار افتخار

 می كردند من هم نامداررا خیلی دوست داشتم فقط حیف كه راه حل های نامدار می روند.

نهاد – نهاد – مفعول – مفعول                                 نهاد – مفعول – مفعول – نهاد

مضاف الیه – نهاد – مفعول – مضاف الیه                  نهاد – نهاد – مفعول – صفت 

 

5- در عبارت زیر كلمه های مشخص شده به چه صورتی به كار رفته اند ؟

كلاس پنجم ( ب ) دانش آموز بسیار پر جنب و جوش و ورزشكاری به نام عماد داشت . همه از دیدن بازیهای عماد لذت می بردند و من هم عماد كلاس ( پنجم ب ) را خیلی دوست داشتم اما آقای عظیمی می گفت بالاخره عماد را طناب ایستاد.

نهاد – نهاد – مفعول – مفعول                                 نهاد – مفعول – مفعول – مفعول 

مضاف الیه– نهاد – مفعول –  نهاد                            نهاد – نهاد – مفعول – صفت 

 

6- در عبارت زیر كلمه های مشخص شده به چه صورتی به كار رفته اند ؟

كلاس پنجم (ب) دانش آموز بسیار عاقل و با شعوری داشت به نام مسعود . همه مسعود را به خاطر شعرهای زیبایش دوست داشتند و من هم مسعود را به خاطر اینكه بیشتر فكر می كرد و كمتر حرف می زد خیلی دوست داشتم . ای مسعودتو چقدر خوب بودی .

مضاف الیه – مفعول – نهاد – منادا                          مضاف الیه – مفعول – مفعول – منادا 

نهاد – مفعول – نهاد – منادا                                    مضاف الیه – مفعول – نهاد – نهاد 

 

7- در عبارت زیر كلمه های مشخص شده به چه صورتی به كار رفته اند ؟

كلاس پنجم ( ب ) دانش آموز بسیار عزیز و دوست داشتنی داشت به نام نیك بیان . نیك بیان با همه مهربان بود و من همنیك بیان خارق العاده را دوست داشتم . و مطمئنم همه دوری

نیك بیان را خواهند گریست ؟

نهاد – نهاد – مفعول – مفعول                                نهاد – نهاد – مفعول –  صفت 

نهاد – نهاد – مفعول – مضاف الیه                          نهاد – نهاد – مفعول – نهاد

                                                                               

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 27 آبان 1395

دانش آموز عزیز : نكات زیر را مطالعه و به تست های مربوطه پاسخ دهید .

پسوند ها : حروفی هستند كه به آخر كلمه ها می پیوند ند و در معنی كلمه ها ، تغییراتی را بوجود می آورند كه این تغییر با معنی اصلی كلمه مناسبت دارد . اما واژه ی جدیدی ساخته می شود .

پسوند های مشهور:

1- ( ناك ) به اسم می چسبد و صفت درست می كند .

مانند :دردناك – نمناك – ترسناك – وحشتناك – سهمناك – غمناك – 

2- (-َ نده ) به بن مضارع می چسبد و صفت می سازد .

مانند : خورنده = خور ( بن مضارع خوردن ) + -َ نده = خورنده

مثال ها : دونده – سازنده – جوینده – گوینده – پوشنده – خواننده

3- ( ا ) به آخر بن مضارع می چسبد و صفت می سازد .

مانند : = دان ( بن مضارع دانستن ) + ا = دانا

مثال ها : شنوا – بینا – گویا – خوانا – پویا – گیرا – توانا- شكیبا – كوشا

4- ( بان ) در آخر اسم می آید و اسم یا صفت می سازد .

مانند : باغبان = كسی كه ازباغ محافظت می كند .

مثال ها : دَربان – نگهبان – مرزبان –

5- ( تر ) و ( ترین ) به آخر صفت می چسبد و صفت می سازند .

مانند : بهتر ، بهترین – بدتر ، بدترین – عالی تر ، عالی ترین –

6- ( ی ) در آخر اسم می آید و صفت می سازد .

مانند : تهرانی – محمدی – نیلوفری – قمی – بابلی – آسمانی -  خانگی

7- ( ی ) به همراه مصدر می آید و صفت می سازد .

مانند : دیدنی = چیزی كه ارزش و شایستگی دیدن دارد .

مثال ها : خوردنی – رفتنی – شنیدنی – پرسیدنی – كُشتنی

8- ( سار ) پسوند مكان است .

مانند : چشمه سار = جایی كه چشمه فراوان باشد .

مثال ها : چاهسار – كوهسار – شاخسار – رخسار

9- ( گر ) پسوند شغل است .

مانند : آهنگر = كسی كه آهنگری می كند .

مثال ها : رُفتگر – زرگر – مسگر – سفالگر

10- ( انه ) به آخر اسم یا صفت می چسبد .

مانند : زیركانه – ابلهانه – آگاهانه – عاقلانه – صبحانه – عصرانه

11- ( زار ) به اسم می پیوندد و مفهوم مكان می دهد .

مانند : لاله زار = جایی كه گل لاله روییده است .

مثال ها : بوته زار – گل زار – نی زار – سبزه زار – چمن زار – علفزار

12- ( چه ) به آخر اسم می چسبد و اسم مصغر ( كوچك ) می سازد .

مانند : بیلچه = بیل كوچك

مثال ها : دریاچه – باغچه – دفترچه

13- ( گین ) : زهر آگین – غمگین – شرمگین – سهمگین – خشمگین

14- ( ور ) پیشه ور – هنر ور

15- ( ه ) به آخر اسم می چسبد .

مانند : دسته – تیغه – شاخه – ساقه – چشمه – لبه

16- ( ه ) به آخر صفت می چسبد .

مانند : زرده – سبزه – سفیده

17- ( ه ) به آخر بن مضارع می چسبد .

مانند : خنده – ناله – گریه – ماله – پویه

18- ( یّه ) در آخر اسم یا صفت می آید .

مانند : تركیّه – بهاریّه – سعدیّه – نقلیّه – حافظیّه – خیریّه – زینبیّه – مجیدیّه

19- ( كده ) : دانشكده – غمكده – دهكده

                   دوستتان دارم موفق باشید .

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 27 آبان 1395


اسم كلمه ای است كه برای نامیدن موجودات به كار می رود .

مانند : علی – طراوت – افروز – بابل – محمد

اسم ها را می توان از جهات گوناگون تقسیم كرد . كه عبارتند از :

 مفرد – جمع – اسم جمع

اسم مفرد : اسمی كه بدن نشانه ی جمع بیاید و بر بیش از یكی دلالت نكند .

مانند : خیابان – دشت – خانه – جنگل

جمع : اسمی كه بر بیش از یكی دلالت كند و علامت جمع هم داشته باشد .

مانند : شب ها – مردان – پسر ها – پسران

نكته : در زبان فارسی دو نوع پسوند جمع وجود دارد .

1- ها = روزها – راه ها

2- ان = درختان – روزگاران

توجه : تقریبا همه ی اسم ها را با ( ها ) می توان جمع بست .

مانند : میز ها – كاغذ ها

بیشتر جانداران را می توان با ( ان ) جمع بست .

مانند : جانوران – گوسفندان

نكته : كلمه هایی كه به ( ا ) یا ( و ) ختم می شوند هنگام جمع بستن با ( ان ) بین كلمه و ( ان ) جمع ، حرف ( ی ) اضافه می شود .

مانند : آشنا + ان = آشنایان               دانشجو + ان = دانشجویان

          دانا + ان = دانایان                  جنگجو + ان = جنگجویان

توجه : ( ان ) همیشه  نشانه ی جمع نیست بلكه كاربرد های مختلفی دارد كه عبارتند

1- نشانه ی زمان = بامدادان – سحر گاهان – بهاران

2- نشانه ی مكان = گیلان – سپاهان

3- نشانه ی صفت = گریان – خندان – نالان – دوان

4- نشانه ی جمع = مردان – امیران – پسران

نشانه های جمع عربی :

1- ( ات ) = معلومات – امكانات – اطلاعات – آیات

2- ( ین ) = معلمین – محصلین – مدرسین – محققین

3- ( ون )= انقلابیون – روحانیون – ملّیّون

نكته ی مهم : جمع بستن واژه های فارسی با نشانه های جمع عربی از نظر نوشتن درست نیست بنابر این جمع واژه های ( پیشنهادات – گزارشات – فرمایشات – آزمایشات – بازرسین ) نادرست است .و جمع این كلمه ها ی فارسی با نشانه های

 ( ها ) و ( ان ) درست هستند . جمع این كلمات به ترتیب چنین است .

( پیشنهاد ها – گزارش ها – فرمایش ها – آزمایش ها – بازرسان )

اسم جمع : اسم جمع اسمی مفرد است بدون نشانه ی جمع اما در مفهوم بر بیش از یكی دلالت دارد .

مانند : قوم – قبیله – گروه – عده – مردم – ملت – طایفه – كاروان – رمه – گله – سپاه – لشكر و ........

توجه : اسم جمع ، جمع هم بسته می شود .

مانند : لشكر ها – كاروان ها و ......

جمع مكسر : این جمع ویژه ی زبان عربی است و برای خود مفرد هم دارد و برخی از آن ها در زبان فارسی هم كار بُرد دارند .

مانند : كتب ( كتاب ) – مدارس ( مدرسه ) – آثار ( اثر ) – نكات ( نكته ) –

اماكن ( مكان ) – آداب ( ادب ) – حكّام ( حاكم ) – ادیان ( دین ) –

 سوانح ( سانحه ) – وظایف ( وظیفه ) – هدایا ( هدیه ) – علوم ( علم ) –

زوایا ( زاویه ) – شروط ( شرط ) – علما ( عالم ) – اعمال ( عمل )-

 فرایض (فریضه ) – قبایل ( قبیله )- مجالس ( مجلس ) – انبیا ( نبی )-

ادبا ( ادیب ) – اصول ( اصل )- حواس ( حس )- علل ( علت )- اوامر ( امر )

صنایع ( صنعت ) – اشكال ( شكل ) – تصاویر ( تصویر ) – عقاید ( عقیده ) –

مذاهب ( مذهب ) – نوابغ ( نابغه ) – اُسرا ( اسیر ) – احكام ( حكم )- رسوم ( رسم)

نكته ی مهم : جمع مكسر عربی با نشانه های جمع فارسی همراه نمی شوند ، یعنی نباید بنویسیم : حواس ها – احكام ها – عقاید ها – صنایع ها و ...

اما می توان مفرد این كلمات را با نشانه های جمع فارسی ، جمع بست . یعنی می توانیم بنویسیم : حس ها – حكم ها – عقیده ها – صنعت ها و .......

ساختمان اسم :

اسم از نظر ساخت به دو قسمت تقسیم می شود : 1- ساده 2- غیر ساده

1- ساده : اسمی است كه تنها از یك جزء معنی دار تشكیل شده است یعنی بیش از یك جزء ندارد

 مانند : خیابان – بیابان – كلاس – مدرسه – رابطه – شخص و ...

2- غیر ساده : اسمی است كه بیش از یك جزء دارد .

 مانند : دانش سرا ( دان + -ِش + سرا )              كتاب خانه ( كتاب + خانه )

توجه : اسم غیر ساده اقسام مختلفی دارد كه ما فقط اسم مركب را خوانده ایم .

اسم مركب : اسمی است كه بیش از یك جزء دارد و تمام اجزای آن دارای معنی است .

ش مانند : ( راه آهن ) كه از دو قسمت ( راه ) و ( آهن) تشكیل شده است كه هر كدام از این كلمه ها به تنهایی معنی كاملی دارند .

كلمه های مركب از اجزای متفاوتی ساخته می شوند كه عبارتند از :

1- اسم + اسم = گاو آهن – مهمان سرا – پسر عمو – لاك پشت

2- صفت + اسم = سیاه سرفه – نوروز – هزار پا – پنج شنبه – چهار راه

3- اسم + بن مضارع = مداد تراش – خود تراش – پیامبر – گِل گیر – خاك انداز

4- اسم + بن ماضی = كاركرد – رهاورد – دست بُرد

و........

نكته ی مهم : پسوند های صفت ساز ( تر ) و( ترین ) و نشانه های جمع ( ها ) و ( ان ) واژه های غیر ساده نمی سازند بنابر این واژه های ( خوبتر – بهترین – درختان – پسرها و ..... ) غیر ساده نیستند .

تست

1- مفرد كدام گزینه نادرست است ؟

حكام = حكیم           نكات = نكته           اَسرا ر= سِر            نقاظ = نقطه

2- در كدام گزینه همه ی واژه ها ی به كار رفته ( غیر ساده ) نیست ؟

ریشه – ساقه – پایه                                 خانه – ساده – نامه

تیغه – لبه – دهانه                                   دماغه – زرده – سبزه

3- در كدام گزینه پسوند ( ان ) نشانه ی جمع نیست ؟

زنان                 بامدادان                 شاهان                   درختان

4- در واژه های زیر چند اسم مركب وجود دارد ؟

رهگذران – دست بند – استقلال – عینكی – پیغامبر – زیبایی – نی زن – باخبر – خیابان – چهار گوش – آهنگر – زندگانی – زور خانه – میانگین

3                          4                         5                     6  

5- در كدام گزینه همه ی پسوندها ی ( ان ) نشانه ی جمع فارسی است ؟

گیلان – پرهیزگاران – پارسیان                    شامگاهان – سحرگاهان – بامدادان

غمان – دلدادگان – رفتگان                         گریان – دوان – نالان

6- در بیت زیر ، چند واژه ، دارای پسوند جمع ( ان ) هستند ؟

دریغ است ایران كه ویران شود                كنام پلنگان و شیران شود

1                     2                      3                      4

7- جمع كدام یك از گزینه های زیر نادرست است ؟

دانشجو = دانشجویان            زنده = زنده گان             بانو = بانوان      ماه = ماه ها

8- كدام واژه اسم جمع نیست ؟

گروه                سپاه                     قبایل                  طایفه

9- در دو بیت زیر چند واژه ی غیر ساده به كار رفته است ؟

چه خوش گفت زالی به فرزند خویش           چو دیدش پلنگ افكن و پیل تن

گر از عهد خُردیت یاد آمدی                        كه بیچاره بودی در آغوش من

1                       2                         3                       4

10- كدام دسته از واژه های زیر جمع هستند ؟

صابر – معتقد – مدارس                                  اشغال – دل سوزان – صبور

ایام – فریاد زنان – معلم                                 آدمیان – قرون – سطوح

11- در عبارت زیر چند كلمه جمع بسته شده است ؟

در زمان قدیم مسافران با رنج های فراوان و با اسب و شتر راه می پیمودند به همین خاطر مردم كشورها و شهر ها و حتی دهكده های كوچك از حال هم با خبر نبودند

4                           5                       6                   7

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 27 آبان 1395

دانش آموز عزیز : نكات زیر را مطالعه و به تستهای مربوطه پاسخ دهید .

 

كلمات هم خانواده كلماتی هستند كه علاوه بر ریشه ی املایی ، ریشه ی معنایی هم داشته باشند .كلمات هم خانواده در زبان فارسی و عربی با یكدیگر فرق دارند .

در زبان عربی كلماتی كه سه حرف اصلی شان با هم مشترك باشند هم خانواده هستند .

مثال1 :

كلمه های ( علم ، معلّم ، علما ، تعلّم، متعلّم ) كه سه حرف اصلی ( ع ، ل ، م ) در همه ی آن ها مشترك است .

مثال 2 :

 كلمه های ( تكلّم ، متكلّم ، كلام ، كلمات ، كلمه ، مكالمه ) كه سه حرف اصلی

 ( ك ، ل ، م ) در همه ی آن ها مشترك است .

تذكر :

كلمه های ( تكلم ، مكالمه ، كلام ) ( كَلَمَ ) یعنی ( ك ، ل ، م ) می باشد در حالیكه سه حرف اصلی ( كمال و تكامل ) ( كَمَلَ) یعنی ( ك ، م ، ل ) است .

در زبان فارسی كلمه هایی كه بن ماضی و مضارع آنها یكسان باشند هم خانواده اند

مثال 1:

 كلمه های ( روان ، رفتار ، روش ، رفته ، رونده ) هم خانواده اند . زیرا بن ماضی این كلمات ( رفت ) و بن مضارع آن ها ( رو ) می باشد و هر دو از مصدر ( رفتن ) هستند .

مثال 2 :

كلمه های ( دیدار ، بینا ، بینش ، دیده ، دیده بان ، بیننده ) هم خانواده اند زیرا بن ماضی این كلمات ( دید ) و بن مضارع آن ها ( بین ) می باشد كه از مصدر ( دیدن ) ساخته شده است .

نكته :

 بعضی از هم خانواده ها در زبان فارسی دارای بن فعلی نیستند .

مثال1: هنر ، هنر مند ، هنر ور ، هنری

مثال 2 : گل زار ، گلستان ، گلدان

تست

1- كدام یك با هم ، هم خانواده نیستند ؟

صنایع : صنعت                      مجلس : جلسه                  مورّخ : محقّق                  طب : طبیب

2- كدام یك از كلمات زیر با واژه ی ( مطهّر ) هم خانواده نیست ؟

طاهر                 تطهیر                طهارت                 طائر

3- كدام یك با هم ، هم خانواده نیست ؟

مانع: ممنوع                                   اجتماع : مجموع  

معلوم : عالم                                   ناشر : ناظر

4- كدام یك از كلمات زیر هم خانواده نیستند ؟

علم : عدل                 شهید : مشهد          شكل : تشكیل                 شوق : اشتیاق

5- كدام دسته از كلمات زیر هم خانواده نیستند ؟

قدس – مقدّس – اقدس           حسن – محسن – تحسین         ایمان – مومن – مومنه                كاشف – كفاش – اكتشاف

6- از میان كلمات زیر ، كدام یك هم خانواده ندارد ؟

(بینا- كشت گه- وطن فروش – تاریخ – طب – بیننده – شوق – كشتزار – بینش – تشویق – فروشگاه – مورّخ – طبیب – رخداد)

رخداد               شوق                كشتزار                بینش

7- كدام گزینه با بقیّه هم خانواده نیست ؟

پالا                  پویه                 پوینده                 پویا

8- در كدام گزینه ، هم خانواده های این واژه ها به ترتیب درست آمده است ؟

                                  (بلیغ – مسموم – طاهر – استفاده )

تبلیغ – سم – پاك – افئده                                      تبلیغ – سم – مطهّر – فایده

مبلّغ – سموم – طائر – مستفید                                تبلیغات – سموم – طاهر – فوءاد

9- در كدام گزینه ، هم خانواده های این واژگان به ترتیب درست آمده است؟                   ( طالع – غریب – گریزان )

طلوع – غرایب – گریزنده                                    طلعت – قریب – گریز

طلوع – غربت – گزیر                                           طلعت – قرایب – گریزنده

10- كدام كلمه با بقیّه هم خانواده نیست ؟

وابستگی                    بسته                    بستن                      بستان

11- كدام كلمه با بقیّه هم خانواده نیست ؟

احساس                      محسوس                        احسان                   حس

12- كدام گزینه با یكی از كلمه های زیر هم خانواده نیست؟    

 ( تفكّر – محفوظ – عقیده – احتیاج – توانایی – تضمین – اشباح )

توانستن                حافظ                       شَبه                   ضامن              شبیه

13- كدام یك با هم دیگر هم خانواده نیستند ؟

اعتماد : معتمد                      شهرت : مشاهیر            دانشمندان : دانسته ها                 مطالعه : مطالب

14- در كدام یك از گزینه های زیر، جفت كلمه ها ، هم خانواده نیست ؟

سعادت : سعد               اصل : وصال              كوشش : كوشیدن                      مدارس : مدرسه

15- كدام گزینه با یكی از كلمه های زیر، هم خانواده نیست ؟

                      ( طبیب – عجله – فاسد – معلوم – اهمّیّت – گذشته – ساختن )

تعجیل               سوز             تعلیم               همّ

16- هم خانواده ی كدام گزینه نادرست است ؟

رفتار : رونده                مشاور : شورا                جامعه : جوامع                         حوادث : احداس

17- هم خانواده ی كدام گزینه نادرست است ؟

جنس : اجناس                       اخلاق : خَلق            عذاب : معذّب                    وطن : موطن

18- كدام گزینه با یكی از واژه های زیر هم خانواده نیست؟

                 ( غافل – عدالت – رهبری – ضعیف – شنیدن )

استضعاف                   رهاندن                 مغفّل               تعامل

19- چند كلمه ی زیر با هم ، هم خانواده هستند ؟

(مكشوف – اكتشاف – مشكوك – كاشف – مشعوف – كشف – مشرف)

2                 3                4              5

20- كدام كلمه با بقیّه هم خانواده نیست ؟

گسترش                           گسارنده                 گسترانیده               گسترده

21- كدام یك از كلمه های زیر ، هم خانواده نیستند ؟

تغذیه :اغذیه                پاكیزگی : پاگیزه              غلیظ : غیظ                         نقشه : نقّاشی

22- كدام یك از كلمه های زیر ، هم خانواده نیست ؟

                    ( مطلوب – خلوص – مُبدع – اوضاع – معاصر – اشتیاق – شهادت )

مشهد               شوق                     خصلت                ابداع

23- كدام گروه از كلمه های زیر با یكدیگر هم خانواده هستند ؟

اجتماع – جامعه – مجموع                              سئوال – مسئول – مسئولیت

سرعت – سریع – سعادت                                شفقت – مشقّت – مشفق

24- كدام دسته از كلمه های زیر هم خانواده هستند ؟

مرجع – جمع – جامعه         راست – درست – راستا               راه – همراه – راهنما                   بشیر – شرر – بشارت 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 27 آبان 1395

دانش آموز عزیز نكات زیر را مطالعه و به تستهای مربوطه پاسخ دهید .

 

حروف ربط یا پیوند ، كلمه هایی هستند كه دو جمله را به هم ربط می دهند .

مثال : به كتابخانه رفتم تا كتاب بگیرم .    حرف ( تا ) در اینجا حرف ربط می باشد .

برخی از حروف ربط عبارتند از : كه – تا – اگر چه – زیرا – اگر – زمانی كه – وقتی كه – امّا – ولی – و – لیكن - .......

نكته 1 :

 ( چو ) و ( چون ) اگر به معنی ( زمانی كه ) و ( وقتی كه ) به كار رود حروف ربط است ولی اگر به معنی ( مثل) و ( مانند ) به كار رود حروف ربط یا پیوند نیست .

مثال 1 : چو ایران نباشد تن من مباد  = چو به معنی زمانی كه = حرف ربط می باشد

مثال 2 : ماست چون چشمه ی جوانی است. = چون به معنی مثل و مانند = حرف ربط یا پیوند نیست .

نكته ی 2 :

حرف ( و ) اگر دو جمله را به هم پیوند دهد حرف ربط یا پیوند است امّا اگر دو اسم یا صفت را به هم پیوند دهد حرف ربط نیست .

مثال : شجاع كسی است كه از مرگ و خطر و عاقبت بد بترسد ولی دست و پای خود را گم نكند و با كمال متانت و آرامش برای رفع و دفع خطر چاره جویی كند

حروف پیوند مثال بالا عبارتند از : كه – ولی – و

 

حرف ( و ) در ( متانت و آرامش ) و ( مرگ و خطر و عاقبت ) حرف پیوند نیست چون دو اسم را پیوند داده است . بنابر این حرف ربط ( و ) بعد از كلمه ی

 ( گم نكند ) حرف ربط می باشد .

تذكر مهم :

حروفی مانند ( از – به – با – بر – برای – سوی – به سوی – بدون – در ) حروف ربط نمی باشند زیرا به تنهایی معنایی ندارند

تست

1- همه ی گزینه ها حرف ربط است به جز ....

اگر چه                    به سوی                       زمانی كه                        زیرا

2- در بیت ( به دانش گرای و بدو شو بلند       چو خواهی كه از بد نیابی گزند ) چند حرف ربط وجود دارد ؟

    1                        2                            3                             4

3- در كدام گزینه حرف پیوند وجود ندارد ؟

چو ایران نباشد تن من مباد                         چو از او گشتی همه چیز از تو گشت

چو خواهی كه از بد نیابی گزند                  چون شیر به خود سپه شكن باش

4- در كدام گزینه ، حرف پیوند وجود ندارد ؟

با تو امّا رفیق همراهی است                      با سخن های گرم و مهر آمبز

نیمه شب ، لحظه های بی خوابی               مونسی در كنار بالین است

خیر خواهی كه با تو می گوید                  قدر عمر عزیز را دریاب

روز هر جا كه هست می بینی                     همدمی خوش كلام و شیرین است

5- در كدام گزینه ، تمام واژه های به كار رفته حرف ربط است ؟

هم – همان – در برابر                         برای – بدون – سوی                                ولی – اگر – با وجود اینكه                   همین – از بهر – همچو

 6- در عبارت ( اگر قرار نبود ، دل ما برای كسی تنگ شود ، دل ما را آنقدر باز و بزرگ نمی ساختند كه همه ی مردم جهان در آن جا بگیرند .) چند حرف پیوند و چند حرف اضافه وجود دارد ؟

1- 1                      2 – 2                          2 – 3                         3 – 2

7- در بیت (فضل خدا را كه تواند شمار كرد    یا كیست آنكه شكر یكی از هزاركرد)

كدام كلمه حرف پیوند است ؟

( ك) در مصراع اول              یا                    از                   یكی

8- در كدام گزینه حرف ربط وجود دارد ؟

خارج از ده دو كاج روئیدند                    بینوا را سپس تكانی داد

چند روزی مرا تحمّل كن                        خم شد و روی دیگری افتاد

9- در كدام گزینه ، حرف پیوند وجود ندارد ؟

تو بیمار بودی و من درمانت كردم .

پزشكان زیادی جمع بودند امّا از هیچ یك كاری ساخته نبود .

گفت : تو در حقّ من لطف زیادی كرده ای .

هر چه می خواهی بگو تا به تو بدهم .

10- در كدام گزینه ، حرف ربط وجود ندارد ؟

اگر كمی دقّت كنید می توانید مرا هم ببینید .

همه ی مردم هر روز دست و صورتشان را تمیز می كنند .

به مدرسه می روم تا برای درك بهتر درس بخوانم .

كسی كه كار خودش را انجام می دهد ، بهتر از دیگران است .

11- كدام كلمه حرف پیوند است ؟

یك               در                  چو                      اگر

12- در عبارت ( اكنون از خودتان بپرسید : چه كنیم تا شجاع باشیم ، بیهوده نترسیم و دیگران را بیهوده نترسانیم .) چند حرف ربط به كار رفته است ؟

 1                           2                              3                             4

13- در كدام گزینه ، حرف ربط وجود دارد ؟

ریشه ی اصلی ترسهای نادرست ، در جهل و نادانی است .

بعضی شب و تاریكی را پر از اشباح و پدیده های ترسناك می دانند .

حالا لحظه ای فكر كنید ، شما از چه چیز هایی می ترسید ؟

آیا برای شما اتفاق افتاده است كه از چیزی بترسید ؟

14-  در كدام گزینه حرف ربط وجود ندارد ؟

پدر بزرگ تا این حرف را شنید ، تكانی خورد .

گفت كه دكّان شما نور و صفا ندارد .

پشت میز پدر یزرگ ایستاد و به آن مرد سلام كرد .

باران پاییزی می بارید . امید و پدر بزرگ در دكّان نشسته بودند .

15- در عبارت ( نوح از كشتی بیرون آمد . چون آب فرو نشست ، جهان نیكو شد و آن خلق كه با او بودند از هر جنس پراكنده شدند .) چند حرف ربط وجود دارد ؟

  1                               2                               3                            4

  16- در كدام گزینه ( چو ) حرف ربط نیست ؟

چو ایران نباشد تن من مباد                                 چو باز آمدم كشور آسوده دیدم

چو شیری كه از پیش آهو گذشت                       چو فرزند را دید مویش سپید

17- در عبارت ( در این جا نیز آریو برزن ، این سردار شجاع ، به دشمن حمله كرد ، او و سپاهیانش چنان جنگیدند كه همگی كشته شدند .) چند حرف اضافه وجود دارد

 2                             3                                4                                5

18- در دو بیت زیر به ترتیب چند حرف ربط و چند حرف اضافه وجود دارد ؟

سحر بلبل حكایت با صبا كرد                         كه عشق روی گل با ما چه ها كرد

من از بیگانگان دیگر ننالم                                كه با من هر چه كرد آن آشنا كرد

  2 – 3                          2 – 4                            1 – 4                           3 – 3

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 27 آبان 1395

صفت : كلمه ای است كه در باره ی اسم توضیحی می دهد .

موصوف : اسمی كه صفت آن را وصف می كند .

مثال : دانش آموز كوشا              راه طولانی

به موصوف و صفت تركیب وصفی می گویند و به مضاف و مضاف الیه تركیب اضافی

اسم + صفت = تركیب وصفی  ( موصوف و صفت )

اسم + اسم = تركیب اضافی  ( تركیب اضافی )

چگونه تركیب وصفی را از تركیب اضافی تشخیص دهیم

1-  اگر به اول تركیب ( این ) و به آخر آن ( است ) و ( -ِ ) را حذف كنیم و ویرگول جای آن بگذاریم و جمله ی بدست آمده معنی دار بود تركیب وصفی است و گرنه تركیب اضافی است .

مثال : دانش آموزِ پر تلاش = این دانش آموز ، پر تلاش است = تركیب وصفی

معلمِ من = این معلم ، من است = ( معنی دار نیست ) = تركیب اضافی

2- اگر به آخر تركیب (تر) اضافه كنیم معنی بدهدوصفی است وگرنه تركیب اضافی

مثال : دانش آموز كوشا = دانش آموز كوشاتر = ( معنی می دهد ) پس وصفی است.

     دانش آموز كلاس = دانش آموز كلاس تر = ( معنی نمی دهد ) پس اضافی است.

3- اگر در بین تركیب ،كلمه های ( بسیار ) یا ( خیلی ) بگذاریم معنی بدهد وصفی وگرنه اضافی است .

مثال : كوه بلند = كوه بسیاربلند  = معنی می دهد = پس تركیب وصفی است .

           كوه البرز = كوه بسیارالبرز = معنی نمی دهد = پس تركیب اضافی است .

تذكر : گاهی در تركیبات وصفی صفت ، پیش از اسم می آید .

مثال :( جای بلند = بلند جای )                 ( راه بزرگ = بزرگ راه ) 

نكته ی مهم : در تركیبات وصفی موصوف چه جمع باشد چه مفرد ،صفت همیشه به صورت مفرد می آید .

مثال : دانش آموز خوب                     دانش آموزان خوب

 

توجه : گاهی اعداد در جمله به صورت صفت شمارشی به كار می رود .

مثال : پنج سال به مدرسه ی باقرالعلوم ( ع) می رفتم.    ( پنج صفت شمارشی است)

تست

1- كدام یك از تركیبات زیر با بقیّه تفاوت دارد ؟

هوای تمیز                نام قشنگ                 غذای خوشمزه              شاخه ی گل

2- رابطه ی( پدر علی ) مانند رابطه ی ( شهر ) است به ..........

زیبا                           آلوده                          من                           كهن

3- در عبارت زیر چند تركیب وصفی وجود دارد ؟

اگر كوههای بلند و سر به فلك كشیده ی ایران نباشد ، اگر دشت های سر سبز و پهناور و كویر های گسترده ی ایران نباشد و اگر جنگل های خرّم و سرسبز و آب های نیلگون دریای خزر و خلیج فارس نباشد چه خواهد شد .

 5                   6                    7                  8

4- در عبارت زیر چند تركیب اضافی ( مضاف و مضاف الیه ) وجود دارد ؟

برزویه ، با شنیدن این پاسخ به راز درخت دانش پی برد و به آرزوی خود رسید . آن گاه از حكیم خداحافظی كرد و برای رسیدن به سرچشمه ی علم و دانش ، تلاش بسیاری را آغاز كرد .

 4                    5                   6                    7

5- در عبارت زیر چند تركیب وصفی ( موصوف و صفت ) وجود دارد ؟

نگاه را از آسمان خاكستری كه دل گیر است بر می گیری و به دیواری چشم     

 می دوزی كه پوشیده از گل است یا پرده ای كه نقش برگ های پاییزی را دارد . در روزهای سرد كه حسابی برف می بارد،كبوتر ها از پشت قفس چوبی شان با حسرت به باغچه نگا ه می كنند و بچّه گربه هم با حسرت به آن ها.

 2                     3                    4                      5

6- در كدام بیت دو تركیب وصفی و اضافی با هم به كار رفته است ؟

همه ی روی زمین را              چمن سبز كشیدی

به هزار نقش زیبا                    گل و سبزه را كشیدی

7- در عبارت زیر چند تركیب وصفی وجود دارد ؟

آدم ها در لحظه ای می توانند باغِ سبز ، آبِ پاك ، میوه ی رسیده و نانِ گرم و تازه را به زباله تبدیل كنند .

 4                   5                      6                     7

8- در كدام بیت تركیب وصفی وجود دارد ؟

حالم شده شكر خدا خوش                                  جز یادی از دیشب ندارم

از داده های بی كرانت                                        چیزی از این یك نیست بهتر

9- در عبارت زیر چند تر كیب وصفی وجود دارد ؟

قرار بود بیمارستانی بزرگ و مجهّز در شهر ساخته شود . ولی مشكلی وجود داشت و آن ، این بود كه بیمارستان كجا بنا شود ؟ هر كس می خواست بیمارستان نزدیك خانه ی او باشد .     

 1                    2                     3                      4

10- در كدام گزینه ، همه ی تركیب های به كار رفته ، وصفی هستند ؟

عكس های قشنگی ، صندلی كوچك ، قاب های فلزی

قاب های چوبی ، زیر پا ، كیف چرمی

دیوارهای دكّان ، پشت شیشه ، تمیز كردن قاب ها

كیف قهوه ای ، قیمت قاب ها ، كیف مرد

11- در عبارت زیر به ترتیب چند تركیب وصفی و چند تركیب اضافی وجود دارد ؟

او برای ورود به فارس می بایست با لشكریانش از گذرگاهی تنگ در میان كوه های سر به فلك كشیده بگذرد ؛ از این رو آریو برزن ، سردار دلاور ایرانی  ، تنها چاره را آن دید كه راه را بر اسكندر و سپاه بی شمار او ببندد .

 3 – 3                     4 – 3                        4 – 4                         3 – 4

12- در شعر ( یادتان بخیر / بچّه های جنگ / بچّه های سنگر و صداقت و تفنگ ) چند تركیب اضافی به كار رفته است ؟

 2                         3                          4                       5

13- در كدام گزینه تركیب وصفی وجود ندارد ؟

در روزهای سرد كه حسابی برف می بارد ، كبوتر ها به باغچه ها نگاه می كنند .

نگاه را از آسمان خاكستری كه دل گیر است بر می گیری و به دیواری چشم می دوزی .

پدر از جنگلبانی حرف می زند كه در كلبه ی چوبی اش ، در جنگلی پوشیده ار برف نشسته است .

چون آفتاب طلوع می كند ، آسمان چشم را نوازش می دهد و بوی بهار به مشام می رسد .

14- در عبارت زیر چند تركیب وصفی و چند تركیب اضافی وجود دارد ؟

اگر كوه های بلند و سر به فلك كشیده ی ایران نباشد ؛ اگر دشت های سبز و پهناور و كویر های گسترده ی ایران نباشد ؛ و اگر جنگل های خرّم و سر سبز و آب های نیلگون دریای خزر نباشد چه خواهد شد .

  7 – 4                         8 – 4                         7 – 3                       8 – 3

15- در كدام گزینه ، حافظ به صورت مضاف الیه به كار نرفته است ؟

مردم ایران شعر حافظ را می خوانند و از آن لذّت می برند .

قدسیان گویی كه شعر حافظ را ازبَر می كنند .

در همان كودكی قرآن را حفظ كرداز این رو به حافظ شهرت یافت .

شعر حافظ در روزگار خود او از مرزهای ایران گذشت .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 27 آبان 1395

پسوند

پسوند تکواژ وابسته ایست که به پایان واژه ای می چسبد و معنای واژه را می ورداند.

1. آسا: پسوند چگونگی و مانندگی می باشد. مانند: نهنگ آسا، شیرآسا، اهریمن آسا.

2. آگین(گین): پسوند دارندگی و اتصال می باشد. مانند: برف آگین، زهرآگین، خشمگین.

3. او: پسوند تصغیر و تحقیر است. مانند: یارو، شکمو، دخترو.

3. اومند: پسوند دارندگی است. مانند: تنومند، برومند، هستومند.

4. اور: پسوند دارندگی است. مانند: گنجور، مزدور، نمور.

5. ا(1): این پسوند به بن مضارع می چسبد و صفت فاعلی مطلق می سازد. مانند: بینا، شنوا، روا.

6. ا(2): این پسوند الف ندایی است و برای خطاب قراردادن کسی بکار می رود.. مانند: خداوندا، پروردگارا.

7. ا(4): این پسوند از مشخصه ای صفت می سازد و صورتی دیگر از «نا» است. مانند: ژرفا، گرما، دازا، بلندا، پهنا.

8. اد: این پسوند به بن مضارع می چسبد گاهی به معنی انجمنی است که فعلی را انجام می دهند و گاهی به معنی اسم مکان است. مانند: نویساد(هیئت تحریریه)، سگالاد؛ کناد، هماد(انجمن)، چکاد.

9. اده: این پسوند به بن مضارع می چسبد و اسم افزار می سازد. مانند: سنباده(از سنبیدن).

10. ار(1): این پسوند به بن ماضی می چسبد و صفت فاعلی می سازد. مانند: برخوردار، گرفتار، مردار، نوشتار.

11. ار(2): این پسوند به بن ماضی می چسبد و اسم مصدر می سازد. مانند: گفتار، رفتار، شنیدار.

12. اک: این پسوند به بن مضارع می چسبد و به معنی «آنچه کنند» می باشد. مانند: خوراک، پوشاک، کاواک.

13. ال: این پسوند اسم افزار می سازد. مانند: چنگال، پیچال، گودال، پیخال و واژگان نوساختهٔ تختال(slab)، پیچال(labyrinth)، برخال (fractal)، نگارال(graftal).

14. اله: این پسوند اسم می سازد. مانند: تفاله، پیچاله.

15. اُم: کاربرد این پسوند در اعداد است. مانند: یکم، دوم، سوم.

16. ان(1): این پسوند به بن مضارع چسبیده و صفت فاعلی می سازد. مانند: روان، گریان، سوزان.

17. ان(2): این پسوند به بن مضارع چسبیده و از فعل قید می سازد. مانند: دوان دوان، جهان، کِشان.

18. انه(1): این پسوند از اسم قید می سازد. مانند: دانشمندانه، پیامبرانه.

19. انه(2): این پسوند از اسم صفت می سازد. مانند: مردانه، زنانه.

20. ایک: این پسوند دیسه کهن تر از پسوند «ای» است که جدیدا بدست فرهنگستان زیانده شده است. مانند: روان شناسیک، زمین شناسیک، تاریک، نزدیک، باریک، پارسیک.

21. این: پسوند دارندگی و اتصال است. مانند: زرین، سیمین.

22. اینه: این پسوند اسم ساز است. مانند: خاگینه، زرینه، سیمینه، آردینه(حلوا).

23. باز: این پسوند از اسم صفت مبالغه می سازد. مانند: قمارباز، آتشباز.

24. بان: این پسوند صفت فاعلی که دلالت بر نگاهبانی و حفاظت می کند، می سازد. مانند: راهبان، پاسبان، دژبان.

25. بد(پد): این پسوند بر دارندگی و اتصال دلالت دارد. مانند: سپهبد، ارتشبد.

26. تر: این پسوند صفت تفضیلی می سازد. مانند: خوبتر، بدتر.

27. ترین: این پسوند صفت مطلق(بهترینگی) می سازد. مانند: خوبترین، بدترین.

28. چه(ژه): پسوند تصغیر است. مانند: موچه، موژه، نایژه.

29. دان: پسوند مکان ساز است. مانند: نمکدان، شکردان.

30. دیس: پسوند مانندگی است. مانند: ناودیس، تاقدیس، تندیس، سردیس، خاجدیس، دلدیس، بادام دیس.

31. زار: این پسوند اسم مکان می سازد. مانند: لاله زار، سبزه زار.

32. سار: پسوند مکان ساز است. مانند: یخسار، کوهسار، دیوسار.

33. سان: پسوند مانندگی، چگونگی است. مانند: دیوسان، شیرسان.

34. ستان: پسوند مکان ساز است. مانند: باغستان، گلستان، بوستان.

35. سرا: پسوند مکان ساز است. مانند: میان سرا، کاروان سرا، آهنگسرا، فرهنگسرا.

36. سیر: پسوند مکان ساز است. مانند: گرمسیر، سردسیر.

37. ش: این پسوند به بن مضارع می چسبد و اسم مصدر می سازد. مانند: روش، آموزش.

38. فام: این پسوند به آلودگی و رزیدگی بر چیزی دلالت می کند. مانند: زرفام، زرینه فام.

39. ک: پسوند تصغیر یا تحقیر است. مانند: مردک، زنک، روباهک.

40. کار: این پسوند از اسم صفت فاعلی می سازد. مانند: چوبکار، آهنکار.

41. کده: این پسوند اسم مکان می سازد. مانند: دانشکده، پژوهشکده.

42. گار: این پسوند به بن مضارع می چسبد و صفت مبالغه می سازد. مانند: آموزگار، پروردگار، فریفتگار.

43. گان: این پسوند اسم مجموعه از چیزی می سازد. مانند: اندامگان(مجموعه اندام ها)، حسابگان، افزارگان.

44. گاه: این پسوند اسم مکان می سازد و غالبا به بن مضارع افزوده به «ش» مصدر ساز می پیوندد. مانند: دانشکده، پژوهشکده.

45. گر: این پسوند از اسم صفت فاعلی می سازد. مانند: پژوهشگر، رفتگر.

46. گری: این پسوند اسم مصدر از شغلی می سازد. مانند: رفتگری، ریخته گری.

47. گون: این پسوند بر چگونگی و مانندگی دلالت دارد. مانند: مهگون، پری گون، لاله گون.

48. لاخ: این پسوند اسم مکان می سازد و بر دارندگی فراوان یک چیز در مکانی دلالت دارد. مانند: سنگلاخ، دیولاخ.

49. مان: این پسوند غالبا به بن مضارع یا بن ماضی چسبیده و اسم مصدر می سازد. مانند: پرسمان، گفتمان، گزیدمان(انتخابات)، گماشتمان(انتصابات).

50. مند(اومند): پسوند دارندگی است. مانند: دانشمند، بهرمند، فرهمند.

51. نا: این پسوند از مشخصه ای صفت می سازد و صورتی دیگر از «نا» است. مانند: فراخنا، تنگنا، دازنا.

52. ناک: این پسوند به آلودگی، دارندگی یا فراوانی بر چیزی دلالت می کند. مانند: فراخناک، چسبناک، نمناک.

53. ند: این پسوند به بن مضارع چسبیده و اسم مصدر می سازد. مانند: روند، پیچند، مانند.

54. نده: این پسوند به بن مضارع می چسبد و صفت فاعلی می سازد. مانند: بیننده، گواژنده(طعنه زننده).

55. وار(1): این پسوند از اسم قید می سازد. مانند: دیوانه وار، فرشته وار.

56. وار(2): این پسوند از اسم صفت فاعلی می سازد. مانند: بزرگوار، سترگوار، سوگوار.

57. واره: این پسوند اسم انجمن یا هماد از کاری می سازد. مانند: جشنواره، سوگواره، اشکواره. این پسوند برای ساختن "نام" هایی بکار میرود که همانندی با یک چیز/کار (نام" دیگر را برساند ولی در ترازی کوچکتر و پایین تر از ان است، بدان میماند و به چم آن وابسته است ولی براستی خود آن نیست مانند:

ماه - ماهواره که بجای " قمر مصنوعی" که پیشتر میگفتند درست شد. سنگ - سنگواره که بجای فوسیل بیشتر بکار میرود جشن- جشنواره که به چم فستیوال بکار میرود گوش - گوشواره

58. واری: این پسوند اسم مصدر می سازد. مانند: سوگواری، اشکواری.

59. ور: این پسوند صفت فاعلی می سازد. مانند: دانشور، راهور، کنشور، پاسور(پلیس).

60. وش: این پسوند بر چگونگی و مانندگی دلالت دارد. مانند: مهوش، پری وش، فرشته وش.

61. وند: این پسوند بر چگونگی و مانندگی و گاهی دارندگی دلالت دارد. مانند: شهروند، دیووند.

62. ه(1): این پسوند به بن مضارع می چسبد و اسم افزار می سازد. مانند: استره(از استردن)، ماله، رنده(از رندیدن)، تراشه.

63. ه(2): این پسوند به بن مضارع می چسبد و اسم مصدر می سازد. مانند: خنده، مویه، گریه، آموزه.

64. ی(1): این پسوند به اسم می چسبد و صفت ساز است. مانند: سنگی، هندی، سیگاری، شطرنجی

65. ی(2): این پسوند به اسم و صفت می چسبد و اسم ساز است. مانند: برادری، بزرگی، شیرینی، بیگانگی، عکاسی

66. ی(3): این پسوند بیشتر در زبان عامیانه به قید می چسبد و قید ساز است مانند: صبحی (در جمله ی: امروز صبحی دیدمش.)

میانوند

میانوند تکواژ وابسته ایست که در میان دو واژه می آید و واژه نوی می سازد.

1. آ/ا: مانند: سراسر، گرداگرد، دمادم، پایاپای، پیاپی.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 27 آبان 1395

پیشوند تکواژ وابسته ایست که به آغاز واژه ای می چسبد و معنای واژه را می ورداند.

1. آ/ا/ان: این پیشوند برای نفی بکار می رود و همریشه و هم معنی a/an/ab می باشد. مانند: آوردن، انیران، امرداد، اریخت.

1. ابر: این پیشوند برای بیان بزرگنمایی بکار می رود و هم ارز super در زبان انگلیسی است. مانند: ابرمرد، ابررسانا، ابرپیچند.

2. ابی: این پیشوند دیسه دیگر «بی» می‌باشد که از زبان اوستایی گرفته شده است و کاربردی مانند «بی» دارد. مانند: ابیراهی.

3. اندر: دیسه ای دیگر از «در» است که هم ارز inter در زبان انگلیسی است و به معنی درون، میان یا میان دوچیز می باشد. مانند: اندرکنش، اندرهلیدن، اندرخورد، اندرشدن، اندراختریک، اندرابریک، اندراتمیک.

4. ب(1): کاربرد این پیشوند در رساندن مفهوم دارندگی چیزی است و دیسه کوتاه شده «با» است. مانند: بِخرد.

5. ب(2): کاربرد دیگر این پیشوند در رساندن تاکید است که با فعل همراه می شود. مانند: بِرفت، بِشد.

6. با: کاربرد این پیشوند در رساندن مفهوم دارندگی چیزی است. مانند: باخرد، با آزرم.

7. باز: این پیشوند معنی دوباره می دهد. مانند: بازآمدن، بازگفتن.

8. بر: کابرد این پیشوند بیشتر همراه فعل است و معنی بیرون، فرا، بالا ویا تاکید می دهد. مانند: برآمدن(طلوع کردن)، بررسیدن، برکندن.

8. بس: این پیشوند معنی بسیار و چندین می دهد. مانند: بسپار، بسپارش.

9. بی: کاربرد این پیشوند در رساندن مفهوم نادارندگی چیزی است. مانند: بی مانند، بی خرد.

10. بیش: این پیشوند معنی زیاد می دهد و هم ارز hyper در زبان انگلیسی است. مانند: بیش دمی، بیش رویش.

11. پ: این پیشوند غالبا معنی ضد می دهد. مانند: پیراستن، پالودن.

12. پاد/پت: این پیشوند معنی ضد می دهد و هم ارز anti در زبان انگلیسی است. مانند: پادزهر، پادساعتگرد، پادگردشگری، پادتن، پادگویی، پتیاره.

13. پرا(پارا):این پیشوند از زبان اوستایی گرفته شده و هم ارز para در زبان انگلیسی است. مانند: پاراهور، پراسو، پارامغناطیس، پرآسه.

14. پس: این پیشوند به معنی عقب (عقبتر از چیزی)؛ بعد (بعد از چیزی) است. مانند: پسرفت، پس بر؛ پسماند، پساویز، پس چهر.

15. پسا: این پیشوند به معنی بعد (بعد از چیزی) است و هم ارز post در زبان انگلسیس است. مانند:پسانوگرایی، پسانوین.

16. پی: این پیشوند به معنی پس (پس از چیزی)؛ بعد (بعد از چیزی) است. مانند: پیامد، پیجو، پیاینده.

17. پیرا/پر: این پیشوند به معنی پیرامون (پیرامون چیزی) است که از زبان اوستایی گرفته شده است و هم ارز peri در زبان انگلیسی است. مانند: پیراپزشکی، پیرادندان، پرستیدن، پراکندن، پرناوش، پرگشتن، پیراپزشکی، پیرابین، پیراشامه.

18. پیش: این پیشوند به معنی جلو (جلو از چیزی)؛ قبل (قبل از چیزی) است. مانند: پیشرفتن، پیشبرد؛ پیش نمایش، پیشامد.

19. ترا: این پیشوند که غالبا به معنی ورا (ورای چیزی) است و از زبان اوستایی گرفته شده است هم ارز trans در زبان انگلیسی است. مانند: ترابری، تراگسیلش، ترافرستادن، ترانهش، تراکنش، ترافرازنده.

20. تک: این پیشوند به معنی یک، تنها است و هم ارز mono و uni است. مانند: تک نگاری، تکپار.

21. در: این پیشوند به معنی درون، میان یا گاهی بیرون می باشد. مانند:درآمدن، درکنش، درماندن، درشمیدن، درکشیدن.

22. دژ: این پیشوند به معنی بد، با شیوه بد ویا ناجور بکار بردن می باشد. مانند: دژخیم، دژآگاه، دژدود.

23. دش: دیسه ای دیگر از دژ می‌باشد و هم ارز dys در زبان انگلیسی است. مانند: دش دمی، دش زایی، دش آهنگی، دش میزی، دش اوباری، دش گواری.

24. سر: این پیشوند غالبا همراه با فعل بکار می رود. مانند: سرآمدن، سررفتن، سرریز.

25. فر: این پیشوند در رساندن مفهوم تکامل، کمال و والایی بکار می رود. مانند: فرنشین(رئیس)، فرگشتن(تکامل یافتن)، فرآوری، فرآیند.

26. فرا: این پیشوند به معنی والا و بالا بکار می رود. مانند: فراتاب، فرارفتن، فرابری، فرابنفش.

27. فرو: این پیشوند به معنی فرود و زیر بکار می رود. مانند: فرورفتن، فروبنفش.

28. نا: این پیشوند منفی ساز است. مانند: ناجوانمرد، ناخردمند، نارس.

28. ن: این پیشوند معنی "به سوی" و "پایین" می دهداست. مانند: نگریستن، نشستن، نپاهش، نپاهیدن.

29. وا: این پیشوند غالبا همراه با فعل بکار می رود. مانند: وارفتن، واماندن، واپاشی، واکنش.

30. ور: این پیشوند گاهی به معنی بالا بکار می رود و کلا معایی متعددی دارد. مانند: وررفتن، ورآمدن، ورکشیدن.

31. هم: این پیشوند هم ارز homo در زبان انگلیسی است. مانند: همبست، همراه.

32. هو: این پیشوند به معنی خوب و نیک می‌باشد که از زبان اوستایی کرفته شده است که هم ارز Eu در زبان انگلیسی است. مانند: هونهنگ، هوپرورد، هوگواری، هوهسته، هومرگ.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 27 آبان 1395
          
شنبه 28 آذر 1394


برای این كار به مواد زیر نیاز داریم :

آب - خاك اره - سدیم - ظرف فلزی

روش كار :

مقداری سدیم را در ظرف فلزی و در زیر خاك اره قرار داده و مقداری آب  روی آن می ریزیم . به همین سادگی

مكانیسم عمل :

همانطور كه می دانیم سدیم عنصری است فلزی و جزو گروه فلزات قلیایی كه بسیار واكنش دهنده است و با شعله زردی می سوزد. این فلز به شدت با آب واكنش داده و گرمای زیاد تولید می كند . بنابراین با ریختن آب بر روی مخلوط درون ظرف ، و به محض رسیدن آب به سدیم ، با آن واكنش داده و براثر گرمای تولید شده ،خاك اره آتش می گیرد.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 24 آذر 1394


دانشمندان با مطالعه ی مواد خارج شده از آتشفشانها ، دما ، ترکیب چشمه های آب گرم واز همه مهمتر امواج زلزله ، کره ی زمین را به سه قسمت پوسته ، گوشته (جبه) وهسته تقسیم کرده اند .

 پوسته :

 نازکترین لایه ی زمین است که درنقاط مختلف ، ضخامت متفاوتی دارد ، درزیر قاره ها (خصوصا کوهها ) حداکثرودرزیردریاها واقیانوسهاحداقل می باشد .

مهترین لایه ی زمین برای انسان پوسته است . زیرا بیشترمعدن ومنابع مهم مانندآب،نفت، زغال سنگ، گاز وانواع مواد معدنی وفلزات درپوسته ی زمین قرار دارند.

گوشته (جبه) :

 گوشته در زیر پوسته قرار دارد وتا عمق 2900کیلومتری از سطح زمین ادامه دارد ( حجیم ترین لایه ی زمین است  )

ضخامت آن درزیرکوهها کمتر ودرزیر اقیانوسها بیشتر است .

در مرز بین پوسته وگوشته سرعت امواج زمین لرزه ناگهان افزایش می یابد . این افزایش ناگهانی نشان دهنده ی تغغیر در جنس مواد تشکیل دهنده است .

حدود 100کیلومتر نخست گوشته ، حالتی جامد وسنگی دارد . درزیر این قسمت حالت گوشته تغغیر میکند ونرم وخمیری می شود. ضخامت این قسمت حدود 200 کیلومتر است وپس ازآن جبه تا عمق 2900کیلومتری دوباره حالت جامد وسخت به خود می گیرد .

مواد سازنده ی گوشته ، بیشتراز سلیسیم ، اکسیژن ، آهن ، منیزیم وکلسیم است.

هسته

درعمق 2900کیلومتری سطح  زمین ، امواج زمین لرزه ناگهان تغییر می کنند واین خود نشانه ای از تغییر حالت ماده است . دانشمندان این قسمت را هسته نامیده اند که داغ ترین وضخیم ترین لایه می باشد . هسته در مرکز زمین قرار دارد واز دو بخش بیرونی و درونی درست شده است . قسمت بیرونی هسته که بین 2900 تا5060 کیلومتری قرارداردو حالت مایع ، ولی قسمت درونی آن ازمواد متراکمتر تشکیل شده  وجامد است . دانشمندان با دلایل فابل توجهی ثابت کرده اند که مواد تشکیل دهنده ی هسته از جنس آهن ونیکل است . که به علت دمای فوق العاده زیاد هسته بیرونی ، کاملا مذاب می باشند . اما با آنکه دمای هسته ی درونی بیشتر است، اما به علت فشار زیاد طبقات بالایی مواد به حالت جامد قرار دارند . به کمک هسته ی آهن – نیکل  است که دانشمندان زمین شناس توانسته اندخاصیت مغنا طیسی زمین راتوضیح دهند .

زمین لرزه

اگربه سنگها نیرو وارد شود ،ازخودعکس العمل نشان می دهنداین عکس العمل به مقدار نیرو ، حالت وجنس سنگ ، مدت زمان تاثیرنیرو ودمای محیط بستگی دارد .

به طورکلی ، اگرنیرو به طورمداوم وبه تدریج به سنگها (خصوصا آنهایی که دراعماق پوسته ی زمین هستند ) وارد شود سنگها چین می خورند ورشته کوههای بزرگ رابوجودمی آورند . امااگرنیروناگهانی وخصوصا به سنگهای نزدیک به سطح زمین وارد شود ، این سنگها می شکنند ، این شکستگی با آزادشدن انرژی همراه است به این شکستگی گسل گویند.

بیشترزمین لرزه ها درمحل گسل ها (شکستگیهای سنگهای پوسته ) به وجود می آیند . زیرااین مناطق دردفعات بعدبانیروی کمتری دوباره حرکت می کنند وسبب لرزش هایی درپوسته ی زمین می شوند . پس اصلی ترین دلیل ایجاد زلزله مربوط به نیروهای درونی زمین است . اما صدایی که هنگام زلزله شنیده می شود مربوط به خرد شدن سنگهای پوسته است .

 

واحد اندازه گیری زمین لرزه

مقدارانرژی را که ازیک زمین لرزه آزاد می شود بامقیاسی به نام ریشتر می سنجند . (ریشترنام شخصی است که اولین بار این روش را ابداع کرده است .. دراین مقیاس ، افزایش یک واحد ، 31باربرمقدارانرژی زمین لرزه

می افزاید . برای مثال ، انرژی زلزله ای بادرجه ی 3ریشتر،31باراززمین لرزه ی 2ریشتری و 961=31*31باراززمین لرزه ییک ریشتری بیشتراست.

تقریبا مقدارانرژی که زمین لرزه ی 6ریشتری آزادمی کند،برابرباانرژی یک بمب اتمی ومقدارانرژی کهیک زمین لرزه ی8ریشتری آزاد می کند ، برابرباانرژی هزاربمب اتمی است . بزرگترین زمین لرزه ایکه تاکنون ثبت شده 9/8ریشترقدرت داشته است .

مقاومت ساختمانهادربرابرزمین لرزه

نوع اسکلت ساختمان درمیزان مقاومت آن دربرابرزمین لرزه تاثیرزیادی دارد. امروزه ساختمانهایی در برابرزمین لزه مقاومت می کنندکه درساخت آنهاازمصالح مقاوم وسبک استفاده شده باشد. ارتفاع زیاد وتکیه برساختمانهای اطراف خودنداشته باشد وشکل آنهاساده ومتقارن (مکعب ،مکعب مستطیل و...) باشد نوع زمین زیرساختمان (استحکام زمین )هم درخرابی های حاصل اززلزله تاثیردارد.تجربه نشان میدهد که درمواردی باوجوداستحکام ظاهری ساختمان ،زمین زیرآن نتوانسته است ساختمان راپایدارنگه دارد .

درمجموع میزان خرابی وخسارت ناشی اززلزله به قدرت زلزله ، فاصله ازکانون زلزله ، مدت زمان زلزله ، استحکام زمین ومیزان مقاومت

ساختمانها بستگی دارد.

اتشفشانها

 

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِی دَارِهِمْ جَاثِمِینَ ﴿۳۷ العنكبوت

 

پس او را دروغگو خواندند و زلزله آنان را فرو گرفت و بامدادان در خانه‏هایشان از پا درآمدند

 

 

آتشفشان چیست؟


می دانیم که زمین در ابتدا به حالت کره گداخته‌ای بوده است که پس از طی میلیونها سال بخش خارجی آن به صورت قشر سختی در آمد. این پوسته به دفعات بر اثر عبور مواد مذاب درونی سوراخ گردید و سنگهای آتشفشانی زیادی به سطح آن رسید. این عمل حتی در عصر کنونی نیز ادامه دارد. تمام پدیدههایی که با فوران توده های مذاب بستگی دارند، پدیده آتشفشانی می‌گویند و علمی را که هدف آن بررسی این پدیده هاست با آتشفشان شناسی می‌نامند.
وقتی که از فعالیت آتشفشانی صحبت می‌شود در فکر خود فورانهای بزرگ ، سیلهایی از گدازه ، بهمن‌هایی از سنگهای گرم و خاکستر ، گازهای سمی و خطرناک و انفجارات شدید در نظر مجسم می‌نماییم که با مرگ و خرابی همراه است. به قول ریتمن کسی که این حوادث را می‌بیند هرگز نمی‌تواند فراموش کند و این امر به قدرت عظیم طبیعت و ضعف نیروی انسانی مربوط می‌باشد. 
بزرگترین آتشفشان کره زمین 
بزرگترین آتشفشان کره زمین مونالوآ نام دارد که بخشی از جزایر هاوایی را تشکیل می‌دهد. محیط قاعده مخروط این آتشفشان 600 کیلومتر و قله آن نسبت به کف اقیانوس که آن را احاطه کرده است 10 کیلومتر ارتفاع دارد. این آتشفشان ، همراه با سایر قسمتهای جزایر هاوایی نشاندهنده موادی هستند که به وسیله فورانهایی که از یک میلیون سال پیش تا کنون ادامه داشته‌اند، بیرون ریخته شده‌اند. 
بزرگترین آتشفشان کشف بشر 
بزرگترین آتشفشانی که تا کنون به وسیله بشر کشف شده است، الیمیوس مونز یا کوه المپیک نام دارد که در کره مریخ واقع است. شواهد به دست آمده از طریق عکسبرداریهای سفینه فضایی ماریند 9 نشان میدهد که ارتفاع این آتشفشان احتمالا 23 کیلومتر بوده و کالدرای آن نیز 65 کیلومتر عرض دارد. 
نمونه‌ای از فورانهای مهم دنیا 
آتشفشان وزوو 
آتشفشان مونالوآ 
آتشفشان پله 
آتشفشان بزیمیانی 
آتشفشان پاری کوتین در مکزیک 
آتشفشان سنت هلن 

اقسام آتشفشانها 
آتشفشانهای نقطه‌ای که مواد گداخته از یک محل بیرون می‌آید (آتشفشان نوع مرکزی). انواع آتشفشانهای نقطهای عبارتند از:
آتشفشانهای نوع هاوایی یا سپری 
آتشفشانهای نوع استرومبولی 
آتشفشانهایی پرکابی 
آتشفشانهای نوع پله 
آتشفشانهای نوع ولکانو

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 24 آذر 1394


( کل صفحات : 6 )    1   2   3   4   5   6   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات